Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 11072)

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-12-04 11:33:03
Autor: Anna Piłat

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Informacja o złożonych ofertach


Data: 2020-12-04 09:46:12
Autor: Anna Piłat

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 128 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-12-03 12:06:45
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 127 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-12-03 11:44:51
Autor: Maciej Śmieszek

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-12-02 15:47:38
Autor: Anna Piłat

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 123 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-12-02 11:44:22
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 125 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-12-02 11:12:55
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 124 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-12-02 10:19:27
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-12-01 20:18:18
Autor: Jacek Lorczak

Data: 2020-11-30 14:13:00
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 126 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-11-30 10:34:05
Autor: Maciej Śmieszek

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-11-27 14:37:21
Autor: Anna Piłat

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 113 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-11-27 12:39:47
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-11-26 12:09:05
Autor: Szymon Hoppe

Data: 2020-11-26 12:08:46
Autor: Szymon Hoppe

Data: 2020-11-26 12:04:10
Autor: Szymon Hoppe

Data: 2020-11-26 09:27:24
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 121 dodano informację o wycofaniu wniosku przez Inwestora


Data: 2020-11-25 15:20:13
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-11-24 14:36:13
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 122 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-11-24 09:02:07
Autor: Maciej Śmieszek
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 11072)