Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 10938)

Data: 2020-09-18 12:43:18
Autor: Wojciech Kujawa

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-09-18 12:04:26
Autor: Anna Piłat

przetarg nieograniczony

Informacja o złożonych ofertach


Data: 2020-09-18 10:47:06
Autor: Anna Piłat

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 97 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-17 14:26:17
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-09-16 13:44:25
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 92 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-15 11:39:58
Autor: Maciej Śmieszek

NR SPRAWY GO.683.3.2.2016

dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy


Data: 2020-09-15 09:22:36
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

NR SPRAWY GO.683.3.2.2016

dodano zawiadomienie o nowych okolicznościach w sprawie


Data: 2020-09-15 09:20:15
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 90 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-14 15:35:09
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 89 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-14 15:18:51
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-09-11 12:17:23
Autor: Wojciech Kujawa

Sesja Rady Powiatu - 22.05.2020 r.

Archiwizacja treści


Data: 2020-09-10 10:12:16
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Sesja Rady Powiatu - 18.06.2020 r.

Archiwizacja treści


Data: 2020-09-10 10:12:11
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-09-10 10:12:06
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-09-10 10:03:51
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-09-09 12:07:51
Autor: Wojciech Kujawa

Data: 2020-09-08 13:19:58
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 88 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-07 11:20:07
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 84 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-07 10:52:51
Autor: Maciej Śmieszek

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Informacja o udzieleniu zamówienia


Data: 2020-09-04 13:13:31
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 10938)