Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie szkolenia z interpretacji, nadzór ekspercki nad opracowaniem podstaw lokalnego standardu identyfikacji wizualnej (typu „Corporate Design”) oraz nad realizacją pilotażowego opracowania 21 tablic terenowych11.06.2012

Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie szkolenia z interpretacji, nadzór ekspercki nad opracowaniem podstaw lokalnego standardu identyfikacji wizualnej (typu „Corporate Design”) oraz nad realizacją pilotażowego opracowania 21 tablic terenowych

11.06.2012

Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na

przeprowadzenie szkolenia z interpretacji, nadzór ekspercki nad opracowaniem podstaw lokalnego standardu identyfikacji wizualnej (typu „Corporate Design”) oraz nad realizacją pilotażowego opracowania 21 tablic terenowych zgodnie z międzynarodowymi standardami interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na potrzeby kanalizacji ruchu turystycznego w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie

(CPV 80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego)

w ramach projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 19.06.2012r.

plik .doc (362kB) word
wersja .pdf (369kB) pdf
Wzór umowy .doc (271kB) word
Wzór umowy .pdf (155kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiktor Metkowski (11 czerwca 2012)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (11 czerwca 2012, 15:52:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1867