Ogłoszenie10.12.2015

Ogłoszenie

10.12.2015

Powiat Tucholski ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu przygotowywanego  w ramach konkursu ogłoszonego przez: Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Nr RPKP.10.02.03-IŻ.00-04-003/15 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja dotyczącego realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u partnerów. treść ogłoszenia: ogłoszenie (109kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jerzy Kowalik (10 grudnia 2015)
Opublikował: Anna Nitka (10 grudnia 2015, 13:46:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527