Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego27.01.2016

Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego

27.01.2016

Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego” oraz możliwości składania uwag i wniosków do tego dokumentu.
 
  1. Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego”. 
  2. Przedmiotowy dokument ma na celu dokonanie kompleksowej diagnozy stanu obszaru powiatu oraz zaproponowanie założeń rozwoju pozwalających na zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców powiatu. 
  3. Zapewnia się możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Dokumentacja w postaci projektu dokumentu oraz stanowiska RDOŚ w Bydgoszczy i PWIS w Bydgoszczy udostępniona jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, pok. nr 103 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-14:30, piątek 7:30-14:30). 
  4. Zapewnia się możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Powiatu Tucholskiego, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola z dopiskiem „Uwagi do strategii powiatowej”, ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres promocja@tuchola.pl zatytułowane „Uwagi do strategii powiatowej”. 
  5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Tucholskiego.
  6. Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Niniejsza informacja stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 51/131/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (27 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (29 stycznia 2016, 13:08:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426