zamówienie na:

Zakup i dostawa rękawic medycznych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/9/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 września 2019  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i dostawę rękawic medycznych" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2019 r. pod numerem 596468-N-2019

ogłoszenie o zamówieniu (93kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (51kB) word

Załączniki do SIWZ 
załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy (54kB) excel
załączniki nr 2,3,4,5, 7 do SIWZ (27kB) word
załącznik nr 6 Projekt umowy (93kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20kB) html

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
w rozdziale 15 SIWZ jest :
termin składania ofert  20.09.2019r. godz. 09:00

w rozdziale 15 SIWZ powinno być : 
termin składania ofert  24.09.2019r. godz. 09:00


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23kB) html

modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ (13kB) word

odpowiedzi na pytania 
Odpowiedź na pytania (62kB) zip

Informacja z otwarcia ofert 
informacja z otwarcia ofert (40kB) word

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (36kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (12 września 2019, 11:27:17)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (2 października 2019, 12:58:25)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317