zamówienie na:

Świadczenie usług sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wraz z transportem

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wraz z transportem" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2019r. pod numerem 635012-N-2019
ogłoszenie o zamówieniu (74kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (211kB) word

Załączniki do SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ (9kB) excel
załączniki nr 2,3,4,5,6 do SIWZ (30kB) word
załącznik nr 7 projekt umowy (171kB) word
załącznik nr 8 do SIWZ (46kB) word
załącznik nr 9 do SIWZ (43kB) word
załączniki nr 10,11,12 do SIWZ (68kB) word

Odpowiedź na pytania
odpowiedź na pytania (8kB) plik

Informacja z otwarcia ofert 
informacja z otwarcia ofert (32kB) word

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (253kB) pdf

metryczka


Opublikował: Renata Remus (11 grudnia 2019, 13:23:32)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (30 grudnia 2019, 09:58:33)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 192