zamówienie na:

„Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi – dostosowanie budynku do p.poż., etap II”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.2.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp  
Dokumentacja postępowania została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd8ce0a9-2882-4fc1-b7cf-c6af5db12967

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (19 maja 2022, 13:31:21)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (15 czerwca 2022, 14:04:32)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 122