Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 20/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 2,3,4,5 i 6 zamówienia Informacja o nieudzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 1 zamówienia 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu palacza CO grupa G 2.1”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 21/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

„Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.8.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz informacja unieważnieniu postępowania  

zamówienie na:

„Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.7.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz informacja unieważnieniu postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)