Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp oraz dostawę i montaż kotłowni gazowej wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central wentylacyjnych w budynku głównym zamawiającego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/3/2020
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)