Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 29 (z 29)zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu spawania stali niestopowej metodą TIG - 141”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 3/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu w zakresie uzyskania uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej/koparko-ładowarki kl. III”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 2/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 24 lutego 2020  09:30
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu w zakresie uzyskania uprawnień operatora harwestera oraz żurawia przewoźnego i przenośnego (HDS)”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 1/ZP/2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd - Woziwoda od km 0+360 do km 2+355 oraz od km 2+405 do km 4+780 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Świadczenie usług sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wraz z transportem

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2/2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd -Woziwoda od km 4+780 do km 10+544 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.1.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcynek”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-15-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/14/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 29 (z 29)