Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 10827)

Data: 2020-06-30 13:53:23
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 54 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-06-30 13:42:45
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 52 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-06-30 10:31:55
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 56 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-06-30 09:47:09
Autor: Maciej Śmieszek

Przetarg nieograniczony

Modyfikacja SIWZ,


Data: 2020-06-29 10:20:22
Autor: Renata Remus

przetarg nieograniczony

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Data: 2020-06-26 14:14:02
Autor: Anna Piłat

Data: 2020-06-26 09:24:03
Autor: Wojciech Kujawa

XVIII/133/2020

dodano informację o publikacji


Data: 2020-06-25 13:30:10
Autor: Elżbieta Damasiewicz

XIX/138/2020

dodano informację o publikacji


Data: 2020-06-25 13:03:53
Autor: Elżbieta Damasiewicz

XIX/137/2020

dodano informację o publikacji


Data: 2020-06-25 13:03:09
Autor: Elżbieta Damasiewicz

XVII/130/2020

dodano informację o publikacji


Data: 2020-06-25 13:02:25
Autor: Elżbieta Damasiewicz

XVI/120/2020

dodano informację o publikacji


Data: 2020-06-25 13:00:04
Autor: Elżbieta Damasiewicz

XV/117/2019

dodano informację o publikacji


Data: 2020-06-25 12:57:59
Autor: Elżbieta Damasiewicz

XV/111/2019

dodano informację o publikacji


Data: 2020-06-25 12:57:13
Autor: Elżbieta Damasiewicz

XV/107/2019

dodano informację o publikacji


Data: 2020-06-25 12:56:08
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-06-24 14:34:38
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-06-23 13:27:38
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-06-23 13:24:42
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-06-23 13:21:35
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-06-23 08:58:16
Autor: Wojciech Kujawa
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 10827)