Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Tucholskiego  >  2012

Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z 2012 roku

Uchwały z roku 2020 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2002 Rady Powiatu Tucholskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 139) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »Uchwała nr XXIV/241/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr XXIV/240/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania podczas XXIV Sesji Rady Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr XXIV/239/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2013 rok

Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XXIV/237/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013

Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012

Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2024

Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012

Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie założenia „Przedszkola Specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi” oraz włączenia go do struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tucholi

Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2013 r.

Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2013

Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013

Uchwała nr XXIV/228/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024

Uchwała nr XXIII/227/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012


w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – II etap” w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków

Uchwała nr XXIII/226/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Uchwała nr XXIII/225/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012

Uchwała nr XXIII/224/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012

Uchwała nr XXIII/223/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2012


w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego

Uchwała nr XXI/222/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2012


w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 139) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij