XXXI sesja Rady Powiatu Tucholskiego


Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych
podczas XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 27 stycznia 2017 roku.

 
Pan Andrzej Pruszak – radny
 • Prosi o usunięcie połamanych słupów z pasa drogowego przy drodze powiatowej jadąc z Wielkiego Gacna w kierunku Śliwic za przejazdem kolejowym. Tam są dwa słupy i jeszcze jeden jest przed Lipową, na wysokości leśniczówki Lipowa.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną z Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że połamane słupy z pasa drogowego przy drogach powiatowych nr 1017 C z Wielkiego Gacna w kierunku  Śliwic i przy drodze nr 1005 C ze Śliwic w kierunku Czerska zostały uprzątnięte.
 • Prosi też o ustawienie lustra w Rosochatce naprzeciwko sklepu. Tam postawiono płot betonowy, który ograniczył widoczność. Tam stoi jedno lustro, które jest nieaktywne i myśli, że można byłoby je wykorzystać.
Zarząd Powiatu w tej sprawie otrzymał odpowiedź od Powiatowej Komisji do spraw Oznakowania Dróg w powiecie tucholskim, w której poinformowano, że ustawienie lustra we wskazanym miejscu jest zasadne.
 • Wniosek o odkrzaczenie pasa drogowego na terenie całej gminy.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną z Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że niniejszy wniosek zostanie ujęty w planie wycinki krzewów w okresie wiosenno – letnim.
 • Małe ostrzeżenie, co można spotkać, co może spaść, niekoniecznie z nieba, ale z samochodu. Samochód się zatrzymuje przy torach i taki sopel może spaść (zdjęcie w załączeniu). Można sobie wyobrazić co by było, gdyby przy przejściu dla pieszych zatrzymał się ten samochód i grupka dzieci by czekała na przejście.
Zarząd Powiatu w tej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, w której poinformowano, że WITD zwróci szczególną uwagę na wskazany problem podczas wykonywanych działań kontrolnych na drogach województwa, w tym na terenie powiatu tucholskiego. Ponadto poinformowano, że z uwagi na posiadane siły i środki przedmiotowa interpelacja zostanie również przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi celem wykorzystania podczas działań kontrolnych.

Pani Dorota Gromowska – radna
 • Zwróciła się z prośbą o ustawienie barierki zabezpieczającej na skrzyżowaniu dróg Cekcyn – Zalesie w kierunku Wielkie Budziska – Małe Gacna, jak się zjeżdża do miejscowości najpierw Osady Okoninek, potem Krzywogoniec. Tam przy zjeździe jest bardzo niebezpiecznie, szczególnie podczas mgieł. Jest od razu spadek w kierunku bardzo głębokiego pola. Chodzi o barierkę. Komisja do spraw oznakowania mogłaby to przeanalizować.
Zarząd Powiatu w tej sprawie otrzymał odpowiedź od Powiatowej Komisji do spraw Oznakowania Dróg w powiecie tucholskim, w której poinformowano, że działka o której mowa ma być przeznaczona na rozwój inwestycji, dlatego na tym etapie należy się wstrzymać z otaczaniem jej barierami.
 • Prosi również o uzupełnienie nawierzchni tego zjazdu.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Pani Radnej odpowiedź otrzymaną z Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że nawierzchnia zjazdu zostanie uzupełniona w momencie kiedy pozwolą na to warunki pogodowe.
 • Podziękowała za ocenę przez komisję do spraw oznakowania dróg ulicy Sępoleńskiej w Gostycynie, gdzie parkowały pojazdy. To było bardzo niebezpieczne miejsce. Ma nadzieję, że w związku z tym jak najszybciej doczekamy się oznakowania tej drogi.
Zarząd Powiatu w tej sprawie wystąpił do Powiatowej Komisji do spraw Oznakowania Dróg w powiecie tucholskim z prośbą o podjęcie działań mających na celu realizację ww. interpelacji.
 • Chciałaby wiedzieć jak wygląda zakres projektowy i realizacyjny ścieżki Tuchola – Cekcyn.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Panią Radną, że w chwili obecnej konsultacje pomiędzy Nadleśnictwem Tuchola, Gminą Cekcyn a Powiatem Tucholskim skupione są na określeniu przebiegu ścieżki. W ostatnich miesiącach roku 2016 powiat wdrożył procedurę ustalenia granicy pomiędzy pasem drogowym a działkami Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Celem tego działania było takie ustalenie granicy aby ścieżkę można było w całości zmieścić w pasie drogowym. Wynikało to ze stanowiska Lasów, które warunkują udostępnianie pasa przeciwpożarowego na potrzeby ścieżki czynszem dzierżawnym. Na tym odcinku byłaby to kwota ok. 5.000,00 zł. Pojawiła się więc wyrażana, w szczególności przez Pana Wójta Gminy Cekcyn, próba uniknięcia tych kosztów. W roku bieżącym pan Wójt prosił abyśmy ponownie rozważyli lokalizacje ścieżki w pasie przeciwpożarowym. Stąd trwające konsultacje z Nadleśnictwem. Najbliższe spotkanie planowane jest 6.02.br. Doprowadzić one mają do rozpoczęcia procedury wyłonienia projektanta i zrealizowania w bieżącym roku projektu oraz budowy ścieżki w roku 2018.

Pani Anna Ziegler – radna
 • Prośba dotyczy zasad ustalonych z przewoźnikiem, firmą która prowadzi przewozy między innymi na terenie Gminy Gostycyn, firmą Jantur. Była taka sytuacja, że pewnego dnia bus po prostu przestał kursować. Mieszkańcy nie zostali o tym poinformowani. Jest to nieprzyjemna sytuacja, bo wychodzą ludzie czekając na przyjazd busa, którym mają zamiar dojechać, a ten bus nie jeździ. Prosi, aby w takich przypadkach, bo teraz ten bus od wtorku jeździ, mieszkańcy zostali powiadomieni jakąś informacją na przystankach. Za sprawą gminy taka informacja się pojawiła, ale pojawiła się dopiero po tygodniu. Jeżeli podpisujemy umowę z jakimś przewoźnikiem, to nawet jeżeli nie ma tego przewoźnika to jest taka sytuacja, że mieszkańcy w ogóle nie dojadą. Czy nie ma możliwości, aby zapewnić wtedy transport zastępczy.
Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała Mroza Starostę Tucholskiego.

Pan Andrzej Myszkowski – radny
 • Podziękował Zarządowi za bardzo szybkie i sprawne wyremontowanie odcinka drogi w okolicach Lisiego Kąta. Nie zrobił tego na sesji grudniowej, bo myślał, że tam jeszcze nie wszystkie prace zostały wykonane. Tam jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić. Prosi Zarząd o pochylenie się nad takim problemem. Na stary dywanik został położony nowy. W związku z tym, tam różnica pomiędzy poboczem, a drogą jest miejscami około 10 cm. Droga jest dosyć wąska i kiedy się mija np. z autobusem szkolnym to później trudno wrócić na asfalt. Prosi, aby zrobić coś, przynajmniej w miejscach, gdzie ta różnica jest tak duża.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną z Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że problem zaniżeń na odcinku z Bysławka w kierunku Klonowa jest ZDP znany. Na chwilę obecną ustawione jest w tym miejscu oznakowanie pionowe informujące o niebezpiecznych poboczach A-31. ZDP ma na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego i w momencie wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych pobocza zostaną dostosowane do nowej nawierzchni.

Pani Justyna Wilkiewicz – radna
 • W związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym przebudowy ulic w Cekcynie tj. ulicy Szkolnej, Głównej i Wczasowej prosi Zarząd o bieżące analizowanie oszczędności poprzetargowych z listy podstawowej i rezerwowej oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do jak najszybszego ogłoszenia przetargu, bezpośrednio po uzyskaniu informacji o możliwości dofinansowania tej inwestycji. W planie zamówień Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi przebudowa ulic w Cekcynie zapisana jest na trzeci kwartał 2017 r. Uważa, że jest to zbyt późny termin na przeprowadzenie całego postępowania przetargowego i realizację tego zadania, która musi być wykonana w tym roku, zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała Mroza Starostę Tucholskiego.

Pan Jan Przybysz – radny
 • Jadąc przez Tucholę o zmroku, podjeżdżając do przejść dla pieszych jest bardzo ograniczona widoczność. Nie są one oświetlone. Lampy są skierowane w innym kierunku. Jest to w tym okresie zimowym bardzo niebezpieczne. Hamowanie się wydłuża i może dojść do nieszczęścia.
Zarząd Powiatu w tej sprawie wystąpił do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Burmistrza Tucholi z prośbą o rozważenie możliwości realizacji ww. interpelacji. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował o przekazaniu interpelacji do Gminy Tuchola, która jest właściwym organem do jej rozpatrzenia. Burmistrz Tucholi poinformował, że wystąpił do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o uwzględnienie na etapie realizacji zadania pn. "Rozbudowa DW 240 na odcinkach od km 23+130 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Tucholi. Jednocześnie poinformował, że w najbliższych miesiącach nastąpi wymiana części oświetlenia drogowego przy ul. Świeckiej i ul. Nowodworskiego w Tucholi (na odcinku od ul. Świeckiej nr 61 do ul. Nowodworskiego nr 10).  Ponadto Burmistrz dodał, iż mając  na względzie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych realizowane będą zadania w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych przy drogach gminnych, tj. w pierwszej kolejności miejsca wskazane na mapie zagrożeń jako miejsca niebezpieczne.
 • Druga interpelacja dotyczy gminy Kęsowo. Na trasie Kęsowo – Żalno mamy aleję prawem chronioną. Są drzewa, które mają już puste pnie. One przy dużym wietrze mogą się wywrócić i zrobić komuś krzywdę. Jeżeli jest taka możliwość to podejść razem z Gminą Kęsowo do tych spraw bardzo poważnie i te drzewa usunąć.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną z Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że po wstępnych ustaleniach z Gminą Kęsowo, drzewa znajdujące się na trasie Kęsowo – Żalno tzn.: w aleji prawem chronionej zostaną w okresie wiosennym przejrzane wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy Kęsowo i przedstawicielem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Pan Andrzej Urbański – radny
 • Śnieg ustąpił w zeszłym tygodniu i właściwie widać, że stan dróg będzie dość trudny dla nas. Jak na razie zalepianie dziur, przynajmniej na naszym terenie, idzie w miarę dobrze. W związku z tym ma prośbę o to, aby na wiosnę przyjrzeć się ulicy Dworcowej w Śliwicach, jak się jedzie od strony Tucholi po prawej stronie. To poszerzenie widać, że już nie wytrzymuje ruchu, ugina się i powstają znaczne dziury. Asfalt jest tam dość cienki i zalepianie ubytków nie trzyma się w tej cienkiej warstwie. Prosi, aby przemyślano to na wiosnę i wykonano jakieś częściowe uzupełnienie całego tego pasa, który się oberwał.
Zarząd Powiatu w tej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną z Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że sprawa nawierzchni na ul. Dworcowej w Śliwicach jest ZDP znana. Pracownicy ZDP w Tucholi dokonali wizji na miejscu. W okresie wiosenno – letnim ten odcinek zostanie włączony do remontu cząstkowego grysem i emulsją przy użyciu Remontera Holowanego.
 • Prosi o materiał, który był przygotowany przez Zarząd Dróg, dotyczący dochodów z poszczególnych gmin z opłat, które Zarząd Dróg pobierał za umieszczenie infrastruktury w pasie dróg.
Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Panu Radnemu kopie pism Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dot. ww. sprawy.

Pani Małgorzata Oller – Przewodnicząca Rady
 • Nawiązała do wypowiedzi Pana radnego Jana Przybysza dotyczącego oświetlenia przejść. Ta sprawa już była wielokrotnie podnoszona na sesjach Rady Powiatu i Gminy. Zaczyna się wydawać, że to jest taka rzecz niemożliwa do zrobienia, a jest to problem. Nie tyle, dla tych którzy prowadzą akurat jakieś auto, ale chyba też dla pieszych.
Zarząd Powiatu w tej sprawie wystąpił do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Burmistrza Tucholi z prośbą o rozważenie możliwości realizacji ww. interpelacji. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował o przekazaniu interpelacji do Gminy Tuchola, która jest właściwym organem do jej rozpatrzenia. Burmistrz Tucholi poinformował, że wystąpił do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o uwzględnienie na etapie realizacji zadania pn. "Rozbudowa DW 240 na odcinkach od km 23+130 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Tucholi. Jednocześnie  poinformował, że w najbliższych miesiącach nastąpi wymiana części oświetlenia drogowego przy ul. Świeckiej i ul. Nowodworskiego w Tucholi (na odcinku od ul. Świeckiej nr 61 do ul. Nowodworskiego nr 10).  Ponadto Burmistrz dodał, iż mając na względzie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych realizowane będą zadania w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych przy drogach gminnych, tj. w pierwszej kolejności miejsca wskazane na mapie zagrożeń jako miejsca niebezpieczne.
 
Zarząd Powiatu Tucholskiego


Odpowiedzi udzielone na sesji znajdują się w pkt. 19 protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego, który znajduje się tutaj. 


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (3 marca 2017)
Opublikował: Wiesława Borowa (6 marca 2017, 12:44:55)

Ostatnia zmiana: Wiesława Borowa (15 maja 2017, 11:35:44)
Zmieniono: aktualizacja odpowiedzi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij