ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
14.01.2020
------------
14.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 158/11 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 158/1 położonej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.1.2020

-------

Nie
wniesiono sprzeciwu 20.01.2020
2
14.01.2020
------------
14.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 931 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 927 położonej przy ulicy Bankowej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.2.2020
-------
Nie
wniesiono sprzeciwu 17.01.2020
3
24.01.2020
------------
24.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 85/13 i 918/3 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 85/16 położonej przy ulicy Dworcowej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.02.2020
4
24.01.2020
------------
24.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 511 i 460/1 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 502/1 położonej przy ulicy Wiatrakowej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.02.2020
5
28.01.2020
------------
29.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 420/38 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 420/47 i 420/48 położonych w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.02.2020
6
31.01.2020
------------
31.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka zoo Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 774, 773, 772 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5Mpa wraz z przyłączem gazowym i układem redukcyjno pomiarowym.
BD.6743.ŚL.4.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 12.02.2020
-------
7
04.02.2020
------------
04.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 236/4, 244/1, 229, 244/2, 235/6 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 235/6 położonej przy ulicy Polnej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 10.02.2020
8
17.02.2020
------------
17.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 99/4, 152 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 145 w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.02.2020
9
24.02.2020
------------
26.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 295/10 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 295/10 w Brzozowych Błotach.
BD.6743.ŚL.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.03.2020
10
24.02.2020
------------
26.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 53/1, 63/3, 109/2 obręb geodezyjny Mała Klonia, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 108 w Małej Klonii.
BD.6743.GOST.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.03.2020
11
11.03.2020
------------
12.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 6/19 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 6/16 w miejscowości Zwierzyniec.
BD.6743.ŚL.7.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 18.03.2020
12
12.03.2020
------------
12.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3817/30 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3817/30 przy alei 700-lecia w Tucholi. 
BD.6743.TUCH.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 23.03.2020
13
17.03.2020
------------
18.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 187 i 126 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 153/1 położonej w miejscowości Ostrowo.  
BD.6743.CEKC.2.2020

-------

Nie
wniesiono sprzeciwu 23.03.2020
1420.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 254/29 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 254/29 położonej w miejscowości Bysławek.  
BD.6743.LUB.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 27.03.2020
1520.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 121/8, 121/7, 161 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 128 położonej w miejscowości Brzozowe Błota.  
BD.6743.ŚL.8.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 27.03.2020
1620.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 776/11, 808, 562, 255, 232 obręb geodezyjny Zalesie , gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 776/10 położonej w miejscowości Kowalskie Błota.
BD.6743.CEKC.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.03.2020
1720.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3731, 3732, 3733 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3732 położonej przy ulicy Pocztowej w Tucholi.  
BD.6743.TUCH.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 21.04.2020
18
27.03.2020
------------
30.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 382, 381/6 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 381/8, 381/10, 381/13, 381/14 położonych w miejscowości Mały Mędromierz. 
BD.6743.TUCH.4.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
19
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 29/5 i 29/16 obręb geodezyjny Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15 położonych w miejscowości Brzeźno.  
BD.6743.ŚL.9.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
20
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1847/2 i 2405 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 2403 położonej przy ulicy Starofarnej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 16.04.2020
21
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 157, 158/10, 158/11 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 158/9 położonej przy ulicy Rumiankowej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.10.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
22
31.03.2020
------------
01.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 127/1, 114, 138/1 obręb geodezyjny Śliwice oraz działki nr ewid. 107 i 108/8 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 107 położonej w miejscowości Rosochatka.  
BD.6743.ŚL.11.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
23
03.04.2020
------------
06.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 173/4 i 207/2 obręb geodezyjny Bagienica, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 17 położonej w miejscowości Bagienica.  
BD.6743.GOST.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 08.04.2020
24
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 937/25 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 937/24 położonej w miejscowości Huta.  
BD.6743.CEKC.4.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.04.2020
25
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1654 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1639 położonej w miejscowości Huta.  
BD.6743.CEKC.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
26
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 243/5 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 217/2 położonej przy ulicy Leśnej w Cekcynie.  
BD.6743.CEKC.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
27
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 414/1 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 425/24 położonej przy ulicy Słonecznej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.12.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.05.2020
28
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3264/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3236 położonej w Tucholi.  
BD.6743.TUCH.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
29
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 686/1 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 54/4 położonej w miejscowości Minikowo.  
BD.6743.LUB.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.05.2020
30
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 301 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 300/1 położonej w miejscowości Lubiewice.  
BD.6743.LUB.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 23.04.2020
31
28.04.2020
------------
30.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 395/2 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 394/2 położonej przy ulicy Leśnej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.13.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.04.2020
32
30.04.2020
------------
04.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 704, 1928/1, 714/8, 714/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 714/3 położonej przy ulicy Wczasowej w Cekcynie.  
BD.6743.CEKC.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.05.2020
33
08.05.2020
------------
11.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 685/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 714/2 i 714/3 położonych w miejscowości Brody
BD.6743.TUCH.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 18.05.2020
34
11.05.2020
------------
13.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3882 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 2268/6 położonej przy ulicy Słonecznej w Tucholi
BD.6743.TUCH.8.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 15.07.2020
3513.05.2020
------------
14.05.2020
Helena, Łukasz Chabowscy
działki nr ewid. 491/46, 491/21 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Borowiackiej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.14.2020

---------

Nie
wniesiono sprzeciwu 05.06.2020
36
14.05.2020
------------
15.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 92/13, 92/27 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 92/28 położonej w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.  
BD.6743.CEKC.8.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
37
18.05.2020
------------
19.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 4/15, 4/22, 4/20, 4/19 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 4/17 położonej w miejscowości Bysławek.  
BD.6743.LUB.4.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
38
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 16 obręb geodezyjny Wielka Komorza, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 17/6 w miejscowości Dąbrówka.
BD.6743.TUCH.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
39
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 120, 168/7, 165/13 obręb geodezyjny Mały Medromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 165/11 i 165/13 w miejscowości Wysoka Wieś.
BD.6743.TUCH.10.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
40
20.05.2020
------------
21.05.2020
EKOMAL mgr inż. Sebastian Kłosowski
działki nr ewid. 570/5, 570/11, 570/14 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 570/11 przy ulicy Tucholskiej w Śliwicach.
BD.6743.Śl.15.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
41
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1916/29, 1916/34 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 1916/15, 1916/16, 1916/17, 1916/34, 1916/35, 1916/36 w miejscowości Cekcynek.
BD.6743.CEKC.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
42
20.05.2020
------------
21.05.2020
Dariusz Kożuch
działki nr ewid. 317 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją CO i elektryczną. 
BD.6743.ŚL.16.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 08.06.2020
43
20.05.2020
------------
21.05.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.
działki nr ewid. 1143/10, 1143/6, 1143/5 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa gazociągu n/c dn 90 PE o długości 53,5m wraz z przyłączem gazowym dn 63PE
BD.6743.LUB.5.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 09.06.2020
44
20.05.2020
------------
21.05.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.działki nr ewid. 674/2, 674/5 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE o długości 100 m wraz z przyłączem gazowym dn 32PE
BD.6743.CEKC.10.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 09.06.2020
45
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 298/1, 294/6, 294/9, 299/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 297/12 przy ulicy Młyńskiej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.11.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
46
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 44/4, 26/16 obręb geodezyjny Trzebciny, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 26/24 w Trzebcinach.
BD.6743.CEKC.12.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
47
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 413 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 425/1 w Bysławiu.
BD.6743.LUB.6.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
48
01.06.2020
------------
02.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 130, 129/41 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 133/3 w miejscowości Klocek.
BD.6743.TUCH.11.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.06.2020
49
01.06.2020
------------
02.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 226, 245/3, 245/4, 246 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 245/3 w miejscowości Żalno.
BD.6743.KĘS.2.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 10.06.2020
50
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1930/15 i 540/17 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1930/3 w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.13.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.06.2020
51
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1930/15 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1930/4 w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.14.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 10.06.2020
52
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 21/10 i 184 obręb Bysław oraz działki nr ewid. 182 i 188 obręb Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 181/1 i 187/9 w Płazowie.
BD.6743.LUB.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.06.2020
53
12.06.2020
------------
12.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1098, 1099, 1100 obręb Piła, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1042 przy ulicy Poziomkowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.3.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.06.2020
54
15.06.2020
------------
16.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.działki nr ewid. 1666, 1870, 1871, 1672, 398/18, 398/7, 398/20, 1759, 392/1, 1924/1, 1914/1, 1674, 1764, 1766, 1922, 1924/2 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE o długości 777,9 m wraz z przyłączami gazowymi dn 32PE
BD.6743.CEKC.15.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.06.2020
55
18.06.2020
------------
19.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 175/2, 78/11 obręb Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10 w miejscowości Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.4.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 16.07.2020
56
18.06.2020
------------
19.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 859/3 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 859/6, 859/7 przy ul. Sępoleńskiej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.12.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.06.2020
57
22.06.2020
------------
23.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 524, 529/1 obręb Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 545/4 w miejscowości Koślinka, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.13.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 14.07.2020
58
22.06.2020
------------
23.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 642/8, 652 obręb Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 642/4, 642/5 w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.14.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 14.07.2020
59
22.06.2020
------------
23.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 321/3, 320/9 obręb Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania budynku rekreacyjnego na działkach nr ewid. 787 i 788 w miejscowości Tajwan, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.15.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.07.2020
60
25.06.2020
------------
26.06.2020
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 606/2, 616/3 obręb Legbąd, m. Legbąd ul. Łąkowa, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego w miejscowości Legbąd, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.16.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.07.2020
61
29.06.2020
------------
30.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 52/15, 52/18, 215/2, 173 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 226, 993, 229, 230, 232, 233, 201, 957, 199, 200, 985, 986, 197/1, 195, 193, 194, 172/1, 163, 168, 162, 237, 182 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
62
29.06.2020
------------
30.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 13/1, 14/1 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 13/2 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.8.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
63
29.06.2020
------------
30.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 28/46, 29/5 obręb Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 28/28 w miejscowości Brzeźno, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.17.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
64
01.07.2020
------------
02.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 842/2, 102 obręb Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 842/7 i 842/8 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.10.2020


65
07.07.2020
------------
08.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 230/2 obręb Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 253/2 w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.18.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
66
07.07.2020
------------
08.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 375/9 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 375/7 w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.17.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
67
09.07.2020
------------
10.07.2020
Stanisław Szwemin
działka nr ewid. 244/7 miejscowość Łosiny, obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i CO. 
BD.6743.CEKC.16.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 21.07.2020---------
68
13.07.2020
------------
14.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 55/2, 41 obręb Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 41, 42 w obr.geod. Brzeźno, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.19.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.07.2020
69
13.07.2020
------------
14.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 231/1, 235/2 obręb Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 219/10, 218/12 w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.5.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.07.2020
70
13.07.2020
------------
14.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 544 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 510 w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.18.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.07.2020
71
15.07.2020
------------
16.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 5/9, 97/5, 99/23 obręb Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 99/22 i 4/3 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.17.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 20.07.2020
72
15.07.2020
------------
16.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 326/5, 406/2, 387/3 obręb Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 406/2 przy ul.Okrężnej w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.6.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 21.07.2020
73
21.07.2020
------------
22.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1651/36 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1651/28 przy ul. Nad Brdą w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.19.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.07.2020
74
28.07.2020
------------
29.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 823/8, 816, 805/4 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 805/4 przy ul. Kopernika w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.21.2020


75
28.07.2020
------------
29.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 819/4, 818/23 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 818/5 w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.20.2020


76
28.07.2020
------------
29.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 459/3, 459/5, 459/7 obręb Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 459/5 w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.21.2020


77
28.07.2020
------------
29.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 42 obręb Krąg, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 40 w miejscowości Krąg, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.20.2020


78
28.07.2020
------------
29.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 489/39 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 489/42 przy ul. Zbysława w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.11.2020


79
04.08.2020
------------
05.08.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 538/18 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 538/33 w miejscowości Kruszka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.18.2020


80
04.08.2020
------------
05.08.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 799 obręb Lipowa, działka nr ewid. 4/1 obręb Zierzyniec, gmina Lubiewo. Przebudowa części linii napowietrznej SN 15 kV Czersk - Ostrowite - Dumki i wybranych odgałęzień w powiecie Tucholskim - odcinek od stanowiska 148 do stanowiska 150
BD.6743.ŚL.22.2020metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2019, 07:55:20)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (5 sierpnia 2020, 11:36:24)
Zmieniono: aktualizacja - dodano poz. nr 79, 80

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 429