PLAN PRACY RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2020 R.

LP.TematykaTermin
I1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2019 r.
2. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 r.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2019 r.
24 styczeń
II1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
-sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
-sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
-informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2019 r.
-sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2019 r.,
·informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
2. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 r.
20 marzec
III1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
2. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji
-Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
-Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
-Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
3. Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2019 r.
4. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2019 r.
5. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2019 r.
6. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
-sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019,
-przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
24 kwiecień
IV1. Raport o stanie Powiatu – podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
4. Drogi publiczne:
-sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2019 r.
5. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 r.
18 czerwiec
V1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2020r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2020 r.
4. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
7. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego.
18 wrzesień
VI1. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
2. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2019/2020.
3. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu - funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
30 październik
VII1. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
3. Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim.
-Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
-Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
-Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
26 listopad
VIII1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024
2. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 r.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2021.
4. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
18 grudzień

Wytworzył: Rada Powiatu Tucholskiego (20 grudnia 2019)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 lutego 2020, 14:24:57)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (6 lutego 2020, 14:40:38)
Zmieniono: dodano treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij