INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU MAJU 2020 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – 20.05.2020 r., godz. 12.00 – zdalny tryb obradowania.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 20.05.2020 r., godz. 12.00 – zdalny tryb obradowania.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Analiza materiałów sesyjnych i spraw bieżących.
 
Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 21.05.2020 r., godz. 9.00 – zdalny tryb obradowania.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa w Powiecie.
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie i innych zadaniach PSP.
  3. Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.
  4. Informacja o zadaniach związanych z zarządzaniem  kryzysowym w Powiecie.
  5. Informacja o pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
  6. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (14 maja 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 maja 2020, 14:58:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45