ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2021r.


Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
05.01.2021
------------
07.01.2021
Dariusz
Sosnowski

działka nr ewid. 88/13 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.1.2021


2
05.01.2021
------------
07.01.2021
Dariusz
Sosnowski
działka nr ewid. 88/14 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.2.2021


3
05.01.2021
------------
07.01.2021
Dariusz
Sosnowski
działka nr ewid. 88/15 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.3.2021


4
05.01.2021
------------
07.01.2021
Dariusz
Sosnowski
działka nr ewid. 88/16 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.4.2021


5
07.01.2021
------------
08.01.2021
Wutkowski Spółka zo.o. Spółka Komandytowa
działka nr ewid. 772/2 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa wewnętrznej instalacji gazu DN65 do pieca laminacji szkła w budynku produkcyjnym.
BD.6743.ŚL.1.2021


6
11.01.2021
------------
11.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 863, 946/5, 946/18 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 946/12 w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.6.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
14.01.2021
7
11.01.2021
------------
11.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 819/11, 824/12, 3856/2 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 3856/1 w miejscowości Tuchola, ul. Fredry, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.5.2021


8
13.01.2021
------------
13.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 837/15, 3831/3 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 3832/2 w miejscowości Tuchola, ul. Sępoleńska, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.7.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.01.2021
9
14.01.2021
------------
15.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 842/2 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 842/9 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.1.2021


10
14.01.2021
------------
15.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 246/2 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 234/7, 238/8 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.2.2021


11
14.01.2021
------------
15.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 101/24 obręb geodezyjny Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 101/27 w miejscowości Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.1.2021


12
14.01.2021
------------
15.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 144/1, 145/1, 135/1, 134/1, 133/3 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 133/8 i 133/10 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.2.2021metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2020, 11:26:57)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (15 stycznia 2021, 12:55:25)
Zmieniono: aktualizacja - dodano poz. nr 9, 10, 11, 12

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75