INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2021 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – 14.09.2021 r., godz. 14.30 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku w działach: 801, 854, 921, 926.
 2. Informacja dotycząca urlopów dla poratowania zdrowia w jednostkach oświatowych.
 3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 14.09.2021 r., godz. 15.30 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Tematyka posiedzenia:
 1. Informacja dot. przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2021 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii
 4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 14.09.2021 r., godz. 15.30 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi

Tematyka posiedzenia:
 1. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2021 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 3. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.
 4. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego.
 6. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (9 września 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 września 2021, 11:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147