Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tucholi za rok 2019 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi Powiatu Tucholskiego pod [...]

Organizacja jednostki

Pracownicy Ośrodka Dyrektor Ośrodka - mgr Tomasz Okrzyński Wicedyrektor Ośrodka - mgr Magdalena NapiontekKierownik Internatu - mgr Henryk Nowacki Rada Pedagogiczna Ośrodka mgr Baranik Stanisław mgr Baranowska Dariamgr Bartoszak [...]

metryczka