Petycja w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015.

Aby zapoznać się z treścią petycji w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi. Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015
należy kliknąć poniższy plik pdf.

petycja.pdf (7935kB) pdf


W dniu 15 stycznia 2016 r. udzielono odpowiedź Wnoszącemu petycję.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  (DZ.U. 2015 poz. 776 tj.) stacje diagnostyczne nie muszą być wyposażone w urządzenia specjalistyczne do wykonywania badań homologacyjnych w zakresie szczegółowego badania poziomu spalin emitowanych przez silniki o zapłonie samoczynnym na szczegółową zawartość szkodliwych substancji.
 

metryczka


Wytworzył: Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k. reprezentowana przez komplementariusza radcę prawnego Jacka Świecę (10 listopada 2015)
Opublikował: Jacek Lorczak (24 listopada 2015, 15:12:15)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (30 czerwca 2016, 15:15:03)
Zmieniono: sposób załatwienia petycji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3233