PRZETARG NIEOGRANICZONY "RODZINA W CENTRUM"


Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 – dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społeczny

OGŁOSZENIE (2438kB) pdf
SIWZ (837kB) pdf
zał1 (391kB) word
załącznik1 (4653kB) pdf
zał2 (376kB) word
załącznik2 (694kB) pdf
zał3 (376kB) word
załącznik3 (1247kB) pdf
zał4 (378kB) word
załącznik4 (1136kB) pdf
zał5 (386kB) word
załącznik5 (4023kB) pdf
zał6 (376kB) word
załącznik6 (375kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alina Kowalska - Wamka (24 maja 2017)
Opublikował: Alina Kowalska (24 maja 2017, 14:23:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257