Plan pracy Rady Powiatu Tucholskiego na 2018 r.

1.1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2017 r.
2. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Tucholskiego w 2017 r.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2018 r.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2017 r.
25 styczeń
2.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
•sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
•sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
•informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2017 r.,
•sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2017 r.,
•informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
2. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2017 r
22 marzec
3.1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
2. Ocena realizacji za 2017 r.:
•Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
•Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
•Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
3. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 r.
4. Informacja o działalności Domu Dziecka za 2017 r.
5. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2017 r.
6. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2017 r.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
•sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017,
•przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
26 kwiecień
4.1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
3. Drogi publiczne:
•sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2017 r.
4. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2017 r.
21 czerwiec
5.1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2018 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2018 r.
4. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
26 wrzesień
6.1. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
2. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2017/2018.
3. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu:
•funkcjonowanie Powiatowej służby zdrowia
25 październik
7.1. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
3. Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim.
•Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
•Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
•Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
29 listopad
8.1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024
2. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 r.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2019.
4. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
20 grudzień

Wytworzył: Rada Powiatu Tucholskiego (20 grudnia 2017)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (15 stycznia 2018, 15:42:26)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (27 sierpnia 2018, 14:41:39)
Zmieniono: nastąpiła zmiana terminu sesji wrześniowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 597

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij