Protokół z posiedzenia komisji ds rozpatrywania i przzyznawania dofinansowań

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
 
 

W dniu 16.01.2009r. w PCPR odbyło się posiedzenie w składzie:                                        · Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji
· Hanna Zielińska- członek komisji
· Honorata Flemming- członek komisji
· Wojciech Wojciechowski- członek komisji i protokolant
 

Komisja opiniuje wnioski z zakresu:

a)      Rehabilitacji społecznej:
· Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;  w ilości 22
· Przedmioty ortopedyczne; w ilości 31
· Sprzętu rehabilitacyjnego; w ilości  7
· Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych; w ilości 163
· Zlecanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym; w ilości 0
 b) Innych zadań PFRON, które realizuje PCPR w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 

Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:                                   

 - ilość złożonych wniosków przeznaczonych na poszczególne zadania
 - wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na             
    2009 rok
 - ocenę zasadności złożonego wniosku
 - wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia  
    wnioskodawcy                       
 - częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 - osoby, które złożyły wnioski na turnus rehabilitacyjny a otrzymały  dofinansowanie w roku poprzednim w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. Dz. U. 230 poz. 1694 tj. „ Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie […] uwzględnia się na korzyść nioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”
- Zakłada się możliwość wyjazdu na turnus rehabilitacyjny wszystkich wnioskujących dzieci bez względu na fakt korzystania z dofinansowania w roku poprzednim 

Wolne wnioski:

-  zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych komisja postanowiła przesunąć do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej
-  wnioski złożone na zadania z zakresu sport, kultura i rekreacja oraz likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych zostaną rozpatrzone po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2009r
-   wnioski z zakresu dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych rozpatrywane są na bieżąco wg kolejności wpływu wniosku do PCPR. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków z PFRON. Przypuszczalny termin wypłat przewiduje się na miesiąc luty 2009r.               
- jeden z członków komisji na czas rozpatrywania wniosku na turnus rehabilitacyjny został wyłączony ze względu na to, iż wniosek złożył członek rodziny,
    
 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odsuniętych do  realizacji w terminie późniejszym: 
 

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 0
Sprzętu rehabilitacyjnego - 6
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - 0
 Sport, kultura, rekreacja i turystyka - 0    
Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 0
Sprzętu rehabilitacyjnego - 1
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - 47
Sport, kultura, rekreacja i turystyka - 0
Liczba wniosków odsuniętych do realizacji w terminie późniejszym
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 22
Sprzętu rehabilitacyjnego - 0
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - 116
Sport, kultura, rekreacja i turystyka - 30
 
 
 
                            
Podpisy członków posiedzenia komisji:
1.      Nadolna Ewa
2.      Hanna Zielinska
3.      Wojciech Wojciechowski
4.      Honorata Flemming
 

 
Zatwierdził:
Joanna Hanczewska – kierownik PCPR


metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (16 stycznia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (20 stycznia 2009, 07:58:06)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 10:46:06)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2112