protokół z posiedzenia komisji z dnia 23.01.2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie             w Tucholi

W dniu 23.01.2009r. w PCPR odbyło się posiedzenie w składzie:          
           · Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji
           · Hanna Zielinska- członek komisji
           · Honorata Flemming- członek komisji
           · Anna Liegmann- członek komisji
           · Wojciech Wojciechowski- członek komisji i protokolant
 

Komisja opiniuje wnioski z zakresu:
  Rehabilitacji społecznej:
· Sprzętu rehabilitacyjnego; w ilości  4
· Sport , kultura rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, w ilości 30
 

Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:          
 - ilość złożonych wniosków przeznaczonych na poszczególne zadania
 - wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na             
    2009 rok
 - ocenę zasadności złożonego wniosku
 - wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia  
    wnioskodawcy                       
 - częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
   

Wolne wnioski:
-  wnioski na zadanie dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, złożone w okresie od 19 do 23 stycznia 2009 r. komisja postanowiła przesunąć do rozpatrzenia w najbliższym czasie z uwagi na konieczność przeanalizowania stanu posiadanych wniosków wobec posiadanych środków finansowych.
-  zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych komisja postanowiła przesunąć do czasu przeprowadzenia wizji okalnej oraz sprawdzenia zasadności złożonych wniosków
- wnioski z zakresu dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych rozpatrywane są na bieżąco wg. kolejności wpływu wniosku do PCPR. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków z PFRON. Przypuszczalny termin wypłat przewiduje się na miesiąc luty 2009r.
- dofinansowanie do zadania sport, kultura i rekreacja osób niepełnosprawnych :
      a) dzieciom przyznano środki finansowe w wysokości w kwocie 3000zł
      b) osobom dorosłym przyznano środki finansowe w wysokości 7000zł

Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odsuniętych do realizacji w terminie późniejszym:
 
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie:
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 0
Sprzętu rehabilitacyjnego – 2
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 0
Sport, kultura, rekreacja i turystyka – 12
 
Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie:
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 0
Sprzętu rehabilitacyjnego – 2
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 0
Sport, kultura, rekreacja i turystyka – 18
 
 
Liczba wniosków odsuniętych do realizacji w terminie późniejszym:
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 5
Sprzętu rehabilitacyjnego – 0
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 65
Sport, kultura, rekreacja i turystyka – 0
 

Podpisy członków posiedzenioa komisji:
Ewa Nadolna
Honorata Flemming
Hanna Zielinska
Anna Liegmann
Wojciech Wojciechowski
 
Zatwierdził:
Kierownik PCPR:  Joanna Hanczewska


 
 
 
 
metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (23 stycznia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (27 stycznia 2009, 10:02:24)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 10:47:38)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1686