protokół z posiedzenia komisji z dnia 06.02.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków                 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 06.02.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji
· Hanna Zielińska- członek komisji
· Honorata Flemming- członek komisji
· Wojciech Wojciechowski- członek komisji i protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone na poszczególne zadania:
· przedmioty ortopedyczne w ilości 22
a) aparaty słuchowe- ze względu na dużą ilość wniosków złożonych na to zadanie komisja postanowiła, aby osoba zainteresowana dostarczyła dokument stwierdzający w jakim stopniu słuch jest uszkodzony (audiogram lub zaświadczenie lekarskie)
b) pieluchomajtki- wnioski rozpatrywane są  na bieżąco wg. kolejności wpływu do PCPR
c) wózki inwalidzkie- wnioski rozpatrywane są  na bieżąco wg. kolejności wpływu do PCPR
d) gorsety dla dzieci- wnioski rozpatrywane są  na bieżąco wg. kolejności wpływu do PCPR
e) obuwie ortopedyczne- wnioski rozpatrywane są  na bieżąco wg. kolejności wpływu do PCPR
· sprzęt rehabilitacyjny w ilości 1
- wniosek numer 61/09 został rozpatrzony negatywnie
· turnusy rehabilitacyjne w ilości 58 wniosków:
1)      234/09- pozytywnie
2)      235/09- pozytywnie
3)      236/09- pozytywnie
4)      237/09- pozytywnie
5)      238/09- pozytywnie
6)      239/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
7)      240/09- pozytywnie
8)      241/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
9)      242/09- pozytywnie
10)  243/09- pozytywnie
11)  244/09- pozytywnie
12)  245/09- pozytywnie
13)  246/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
14)  247/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
15)  248/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
16)  249/09- pozytywnie
17)  250/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
18)  251/09- pozytywnie
19)  252/09- pozytywnie
20)  253/09- pozytywnie
21)  254/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
22)  255/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
23)  256/09- pozytywnie
24)  257/09- pozytywnie
25)  258/09- pozytywnie
26)  259/09- pozytywnie
27)  260/09- pozytywnie
28)  261/09- pozytywnie
29)  262/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
30)  263/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
31)  264/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
32)  265/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
33)  266/09- pozytywnie
34)  267/09- odmowa ze względów formalnych
35)  268/09- pozytywnie
36)  269/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
37)  270/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
38)  271/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
39)  272/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
40)  273/09- pozytywnie
41)  274/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
42)  275/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
43)  276/09- pozytywnie
44)  277/09- pozytywnie
45)  278/09- pozytywnie
46)  279/09- pozytywnie
47)  280/09- pozytywnie
48)  281/09- pozytywnie
49)  282/09- pozytywnie
50)  283/09- pozytywnie
51)  284/09- pozytywnie
52)  285/09- pozytywnie
53)  286/09- pozytywnie
54)  287/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
55)  288/09- pozytywnie
56)  289/09- pozytywnie
57)  290/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
58)  291/09- pismo wstrzymujące, odpowiedź do dnia 30.06.2009r. *
 
Komisja rozpatrzyła wnioski osób, które złożyły wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z prośbą o maksymalne dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w okresie od 02.01-23.01. br. w ilości 4 wniosków:
1)      189/09- pozytywnie bez większego dofinansowania
2)      202/09- pozytywnie z większym dofinansowaniem
3)      111/09- pozytywnie z większym dofinansowaniem
4)      62/09- pozytywnie z większym dofinansowaniem
 
· likwidacji barier w komunikowaniu się w ilości 4 wniosków- komisja postanowiła rozpatrzyć wnioski po przeprowadzeniu wizji lokalnej
 
· likwidacji barier architektonicznych w ilości 10 wniosków- komisja postanowiła rozpatrzyć wnioski po przeprowadzeniu wizji lokalnej
 
4. Wolne wnioski:
- przewodnicząca komisji wnioskuje o bardzo wnikliwe rozpatrywanie wniosków na likwidację barier architektonicznych ze względu na niskie środki finansowe. W pierwszej kolejności postanowiono przyznawać dofinansowanie osobą leżącym i poruszających się na wózkach inwalidzkich, a w drugiej kolejności osobom z dysfunkcją narządu ruchu , poruszających się za pomocą przedmiotów ortopedycznych (kule, balkoniki, protezy kończyn górnych i dolnych).
- komisja ustaliła, że w dniach między 09.02 – 27.02.2009 r. rozpoczną się wyjazdy w celu przeprowadzenia wizji lokalnej u osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się.
 
 
*odpowiedź wstrzymująca – tzn. są to wnioski osób, które korzystały z dofinansowania w roku poprzednim tj. 2008 oraz osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności
 
 
                                                                                    

Podpisy członków posiedzenia komisji:

1. Ewa Nadolna

2. Hanna Zielinska

3. Honorata Flemming

4. Wojciech Wojciechowski
 
                                                                                     

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (6 lutego 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (10 lutego 2009, 15:11:30)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 10:48:15)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1585