protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 23.02.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji
· Hanna Zielińska- członek komisji
· Honorata Flemming- członek komisji
· Wojciech Wojciechowski- członek komisji i protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość posiadanych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone na poszczególne zadania w okresie od 16.02.-23.02.2009r.:
· przedmioty ortopedyczne w ilości 25- wnioski rozpatrywane są  na bieżąco wg. kolejności wpływu do PCPR:
a) aparaty słuchowe ( 7 wniosków)- osoby, które złożyły wnioski na to zadanie otrzymają pismo o zarejestrowaniu wniosku
b) pieluchomajtki (11 wniosków)
1)      81/09- pozytywnie
2)      82/09- pozytywnie
3)      85/09- pozytywnie
4)      87/09- pozytywnie
5)      91/09- pozytywnie
6)      92/09- pozytywnie
7)      95/09- pozytywnie
8)      96/09- pozytywnie
9)      105/09- pozytywnie
10)  106/09- pozytywnie
11)  107/09- pozytywnie
c) gorset ortopedyczny (1 wniosek)
1)      102/09- pozytywnie
d)obuwie ortopedyczne (1 wniosek)
1)      90/09- pozytywnie
e) cewniki (2 wnioski)
1)      100/09- pozytywnie
2)      86/09- pozytywnie
f) materace przeciw odleżynowe (3 wnioski)
1)      80/09- pozytywnie
2)      94/09- pozytywnie
3)      100/09- pozytywnie
 
· sprzęt rehabilitacyjny w ilości 4
1)      61/09- negatywnie
2)      88/09- pozytywnie
3)      89/09- negatywnie
4)      93/09- pozytywnie
 
· turnusy rehabilitacyjne w ilości 38 wniosków:
1)      293/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
2)      294/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
3)      123/09- odpowiedź wstrzymująca
4)      295/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
5)      297/09- pozytywnie
6)      298/09- pozytywnie
7)      299/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
8)      300/09- negatywnie
9)      301/09- odpowiedź wstrzymująca
10)  302/09- pozytywnie
11)  303/09- pozytywnie
12)  304/09- negatywnie  
13)  305/09- pozytywnie
14)  306/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
15)  307/09- pozytywnie
16)  308/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
17)  309/09- negatywnie
18)  310/09- pozytywnie
19)  311/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
20)  312/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
21)  313/09- negatywnie
22)  314/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
23)  315/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
24)  316/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
25)  317/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
26)  318/09- pozytywnie
27)  319/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
28)  320/09- pismo wstrzymujące
29)  321/09- pismo wstrzymujące
30)  322/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
31)  323/09- negatywnie
32)  324/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
33)  325/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
34)  326/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
35)  327/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
36)  328/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
37)  329/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
38)  330/09- osoba spełnia wymogi formalne, otrzyma odpowiedź wstrzymującą z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
 
· likwidacji barier w komunikowaniu się
1)      41/09- negatywnie
2)      26/09- negatywnie
3)      24/09- pozytywnie
4)      36/09- osoba otrzyma pismo dot. szerszego uzupełnienia uzasadnienia wniosku
5)      52/09- pozytywnie
 
Komisja rozpatrywała także wnioski złożone od początku 2009 roku z zakresu:
· likwidacji barier architektonicznych
1)      40/09- negatywnie
2)      3/09- negatywnie
3)      22/09- negatywnie
4)      11/09- negatywnie
5)      16/09- negatywnie
6)      5/09- negatywnie
7)      35/09- negatywnie
8)      34/09- negatywnie
9)      7/09- negatywnie
10)  45/09- pozytywnie
11)  25/09- negatywnie
12)  19/09- negatywnie
13)  50/09- pozytywnie
14)  8/09- negatywnie
15)  42/09- negatywnie
 
4. Wolne wnioski: brak
5. W posiedzeniu komisji uczestniczyła kierownik PCPR. 
 
 
                                                                       Podpisy członków posiedzenia komisji:
 
                                                                                              Ewa Nadolna
                                                                                              Hanna Zielinska
                                                                                              Honorata Flemming
                                                                                              Wojciech Wojciechowski

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (23 lutego 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (24 lutego 2009, 14:33:03)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 10:52:00)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1722