protokół z posiedzenia komisji z dnia 24.03.2009r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 24.03.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji
· Hanna Zielińska- członek komisji
· Honorata Flemming- członek komisji
· Anna Liegmann- członek komisji
· Wojciech Wojciechowski- członek komisji i protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od początku 2009 roku na poszczególne zadania:


· likwidacji barier w komunikowaniu się
1) 36/09- pozytywnie
2) 55/09- negatywnie z powodu braku środków finansowych
3) 61/09- negatywnie z powodu braku środków finansowych
4) 63/09- negatywnie z powodu braku środków finansowych
5) 41/09- członek komisji sprawdzi zasadność wniosku tzn. dokona porównania cen
 
· likwidacji barier architektonicznych
a) dzieci:

1) 13/09- negatywnie
2) 49/09- negatywnie
3) 9/09- negatywnie
4) 46/09-  pozytywnie
5) 20/09- pozytywnie
b) osoby dorosłe:
1) 50/09- pozytywnie
2) 28/09- negatywnie
3) 10/09- negatywnie
4) 21/09- negatywnie
5) 43/09- negatywnie
6) 14/09- negatywnie
7) 2/09- negatywnie
8) 38/09- negatywnie
9) 18/09- negatywnie
10) 44/09- negatywnie
11) 31/09- negatywnie
12) 6/09- negatywnie
13) 32/09- pozytywnie
14) 15/09- pozytywnie, wniosek rozpatrzono w części dot. likwidacji barier architektonicznych w łazience
15) 37/09- Komisja postanowiła zasięgnąć dalszych informacji oraz dodatkowych dokumentów od wnioskodawcy.
16) 30/09- negatywnie
17) 47/09- negatywnie
18) 48/09- negatywnie
19) 4/09- negatywnie
20) 51/09- Komisja postanowiła przeprowadzić negocjacje z wnioskodawcą
 
4. Wolne wnioski:
 
Komisja została poinformowana przez Kierownika o odwołaniu złożonym
do Starostwa w Tucholi w dniu 09.03.2009r. odnośnie turnusu rehabilitacyjnego.
2 skarg dotyczących negatywnego rozpatrzenia wniosków na turnus rehabilitacyjny oraz
na likwidację barier architektonicznych - Komisja podtrzymała swoje stanowisko podjęte wcześniej.
W sprawie dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych kontaktowano się z ze specjalistami otolaryngologii w Bydgoszczy i Człuchowie. Uzyskaliśmy informację, iż wynik audiogramu nie jest wystarczającym dokumentem stwierdzającym ubytek słuchu.            
W sprawie tego zadania kontaktowaliśmy się z Oddziałem PFRON w Toruniu, który stoi na stanowisku, aby przyznawać dofinansowanie według zasad ujętych w Regulaminie PCPR, który mówi, że wnioski rozpatrywane są na bieżąco wg. kolejności wpływu do PCPR.
Pozytywnie zaopiniowano prośbę wnioskodawcy dotyczącą zrzeczenia się  przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego na rzecz syna, którego stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Komisja zgodnie z przyjętym regulaminem prośbę potraktowała indywidualnie.   
 
5. W posiedzeniu komisji brała udział kierownik PCPR- p. Joanna Hanczewska.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (26 marca 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (26 marca 2009, 14:10:43)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2177