Protokół z posiedzenia komisji z dnia 07.04.2009r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków         
                 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 07.04.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Ewa Nadolna- przewodnicząca komisji
· Hanna Zielińska- członek komisji
· Honorata Flemming- członek komisji
· Anna Liegmann- członek komisji
· Wojciech Wojciechowski- członek komisji i protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 25.03.-07.04.2009 r. na poszczególne zadania:
· Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęły 2 wnioski)
1) 385/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych;
2) 386/09- dziecko, pozytywnie.
 
· Sprzęt rehabilitacyjny (wpłynęło 5 wniosków)
1) 136/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych;
2) 151/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych;
3) 166/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych;
4) 170/09-  pozytywnie;
5) 191/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych.
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 19 wniosków)
a) aparaty słuchowe ( 4 wnioski)
1) 177/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
2) 185/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
3) 187/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
4) 195/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
b) gorsety (2 wnioski)
1) 176/09- pozytywnie
2) 180/09- pozytywnie
c) obuwie ortopedyczne (2 wnioski)
1) 181/09- pozytywnie
2) 192/09- pozytywnie
d)  fotelik rehabilitacyjny (1 wniosek)
1) 188/09- pozytywnie
e) pieluchomajtki (8 wniosków)- wnioski rozpatrywane są na bieżąco wg. kolejności wpływu do PCPR
f)  aparat szynowy do obuwia ortopedycznego (1 wniosek)
1) 186/09- pozytywnie
g) wózek inwalidzki (1 wniosek)
1) 183/09- pozytywnie
 
· Likwidacji barier architektonicznych - wnioski rozpatrywane będą po przeprowadzeniu wizji lokalnej w domu wnioskodawców
 
· Likwidacji barier technicznych (1 wniosek)
1) 84/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
· Likwidacji barier w komunikowaniu się (3 wnioski)
1) 69/09- wnioskodawca otrzyma pismo z prośba o szersze uzasadnienie wniosku
2) 80/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
3) 73/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
 
4. Wolne wnioski: brak
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (16 kwietnia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (16 kwietnia 2009, 11:39:48)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2114