Protokół z posiedzenia komisji z dnia 20.04.2009r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


 
1. W dniu 20.04.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Hanna Zielińska- członek komisji
· Honorata Flemming- członek komisji
· Anna Liegmann- członek komisji
· Wojciech Wojciechowski- członek komisji i protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 07.04-20.04.2009 r. na poszczególne zadania:
 
· Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęły 4 wnioski)
1)387/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
2) 388/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
3) 389/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
4) 390/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
· Sprzęt rehabilitacyjny (wpłynęły 2 wnioski)
1) 199/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
2) 201/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
 
· Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wpłynęło 13 wniosków)
1) 196/09- pozytywnie
2) 197/09- pozytywnie
3) 198/09- pozytywnie
4) 200/09- pozytywnie
5) 202/09- pozytywnie
6) 203/09- pozytywnie
7) 204/09- pozytywnie
8) 205/09- pozytywnie
9) 206/09- pozytywnie
10) 207/09- pozytywnie
11) 208/09- pozytywnie
12) 209/09- pozytywnie
13) 210/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
 
· Likwidacja barier architektonicznych (wpłynęły 2 odwołania)
1) 30/09- komisja postanowiła przeprowadzić ponowną wizje lokalną w miejscu zamieszkania wnioskodawcy
 
· Likwidacja barier technicznych (2 wnioski)
1) 54/09- negatywnie
2) 58/09- negatywnie
 
· Likwidacji barier w komunikowaniu się (wpłynęły 2 wnioski i 1odwołanie)
1) 75/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
2) 76/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
3)  41/09 (odwołanie)- komisja postanowiła podtrzymać stanowisko podjęte wcześniej
 
4. Wolne wnioski: brak
 
5. W posiedzeniu komisji uczestniczyła Kierownik PCPR- p. Joanna Hanczewska.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (24 kwietnia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (24 kwietnia 2009, 09:48:36)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: Ewa Nadolna (8 czerwca 2009, 13:18:19)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2270