Protokół z posiedzenia komisji z dnia 15.05.2009r.

 Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


 
1. W dniu 15.05.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Hanna Zielińska- członek komisji
· Anna Toby- członek komisji
· Anna Liegmann- członek komisji
· Wojciech Wojciechowski- członek komisji i protokolant
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 21.04-05.05.2009 r. na poszczególne zadania:
 
· Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęły 2 wnioski)
1) 394/09- wnioskodawca otrzyma pismo w sprawie uzupełnienia wniosku
2) 395/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
· Sprzęt rehabilitacyjny (wpłynął 1 wniosek)
1) 239/09- wniosek rozpatrzono negatywnie
 
· Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wpłynęły 33 wnioski)
1) 211/09- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
2) 212/09- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
3) 213/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
4) 214/09 - wnioskodawca otrzyma pismo z prośbą o uzupełnienie wniosku
5) 215/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
6) 216/09- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
7) 217/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
8) 218/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
9) 219/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
10) 220/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
11) 221/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
12) 222/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
13) 223/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
14) 224/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
15) 225/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
16) 226/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
17) 227/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
18) 228/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
19) 229/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
20) 230/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
21) 231/09 - wnioskodawca otrzyma pismo z prośbą o uzupełnienie wniosku
22) 232/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
23) 233/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
24) 234/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
25) 235/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
26) 236/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
27) 237/09 - wniosek rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
28) 238/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
29) 240/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
30) 241/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
31) 242/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
32) 243/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku
33) 253/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca otrzyma pismo o uzupełnienie wniosku
 
· Likwidacja barier architektonicznych
1) 51/09- komisja postanowiła skierować pismo z zapytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu w Warszawie w sprawie określenia, czy pomieszczenia będące w stanie surowym mogą podlegać dofinansowaniu odnośnie zakresu likwidacji barier architektonicznych
2) 45/09- komisja postanowiła pozytywnie rozpatrzyć wniosek, nie mniej jednak przy zawarciu umowy zostaną wskazane wnioskodawcy pozycje podlegające dofinansowaniu
3) 8/09- odwołanie- komisja przychyliła się do prośby wnioskodawcy, postanowiono wyrazić zgodę na przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jednakże w chwili obecnej środki finansowe uległy wyczerpaniu, w związku z powyższym niezwłocznie poinformujemy wnioskodawcę   o uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na to zadanie w roku bieżącym
4) 30/09- odwołanie- komisja przychyliła się do prośby wnioskodawcy, postanowiono wyrazić zgodę na przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jednakże w chwili obecnej środki finansowe uległy wyczerpaniu, w związku z powyższym niezwłocznie poinformujemy wnioskodawcę   o uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na to zadanie w roku bieżącym
5) 46/09- w związku z przedstawioną kwotą w kosztorysie komisja postanowiła zaprosić wnioskodawcę na negocjacje w tej sprawie, w związku z ograniczeniem budżetu na to zadanie, ograniczona jest forma przyznawania dofinansowania, potrzebne są negocjacje
6) 77/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku, komisja postanowiła rozpatrzyć negatywnie wniosek z powodu braku środków finansowych, nadmienia się, że jest możliwość złożenia wniosku na to zadanie w roku następnym
 
· Likwidacja barier w komunikowaniu się (wpłynął 1 wniosek)

1) 69/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
 
4. Wolne wnioski:
- w dniu 06.05.2009r. odbyło się spotkanie z Wicestarostą Powiatu Tucholskiego Panem Tadeuszem Zaborowskim w sprawie omawiania wniosków złożonych na zadanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych. Komisja skupiła uwagę na szerszym analizowaniu kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wnioskodawców we wnioskach oraz omawiała odwołania złożone na to zadanie. Podjęto stanowisko rozpatrywania tych wniosków na dzień 15.05.2009r.
- w dniu 20.05.2009r. komisja postanowiła przeprowadzić zebranie w sprawie ustalenia spraw organizacyjnych
 
5. W posiedzeniu komisji uczestniczyła Kierownik PCPR- p. Joanna Hanczewska.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (15 maja 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (18 maja 2009, 12:01:07)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:33:01)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1560