Protokół z posiedzenia komisji z dnia 05.06.2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


 
1. W dniu 05.06.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Hanna Zielinska - członek komisji
· Ewa Nadolna - członek komisji
· Anna Toby - członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 16.05.-04.06.2009 r. na poszczególne zadania:
· Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 wniosek)
   1) 396/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku
                    środków finansowych.
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 45 wniosków)
1) 244/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2) 245/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3) 246/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4) 247/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
5) 248/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6) 249/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
7) 250/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
8) 251/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
9) 252/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10) 253/09 - wniosek został uzupełniony i rozpatrzony pozytywnie
11) 254/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12) 255/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13) 256/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14) 257/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
15) 258/09 - wnioskodawca otrzyma pismo z prośbą o dostarczenie faktury
16) 259/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
17) 260/09 - wnioskodawca otrzyma pismo w sprawie uzupełnienia braków we wniosku
18) 261/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
19) 262/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywne z powodu braku środków finansowych
20) 263/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie                       21) 264/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
22) 265/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
23) 266/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
24) 267/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
25) 268/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
26) 269/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
27) 270/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
28) 271/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
29) 272/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
30) 273/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
31) 274/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie                       32) 275/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
33) 276/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
34) 277/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
35) 278/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
36) 279/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
37) 280/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywne z powodu braku środków finansowych                                                                                                   38) 281/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
39) 282/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
40) 283/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
41) 284/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
42) 285/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
43) 286/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
44) 287/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
45) 288/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
46) 289/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
47) 133/09 - wnioskodawca złożył rezygnację ponieważ uzyskał całe dofinansowanie z NFZ
 
· Likwidacji barier architektonicznych (złożono 3 wnioski)
1) 78/09 - wnioskodawca otrzyma pismo z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku
2) 79/09 - wnioskodawca otrzyma pismo zawiadamiające o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
3) 46/09 - (dziecko)- wnioskodawca złożył rezygnację umotywowaną brakiem wystarczających środków finansowaych
4) 51/09 - otrzymaliśmy wyjaśnienie dotyczące tej sprawy z Biura Pełnomocnika Rządu z Warszawy - sprawę rozpatrzono negatywnie.
 
Z osobami, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, przeprowadzone zostaną negocjacje cen ze względu na posiadanie niskich środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
       Ustalono, że w bieżącym roku wszyscy, którzy mają przyznane dofinansowanie zostaną zobowiązani do wniesienia kwoty 35% wkładu własnego.
 
· Sport, kultura, rekreacja i turystyka (2 wnioski)
1) 0016/2009 - prośba złożona przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski o zmianę przeznaczenia przyznanych kwot na inne zadanie została rozpatrzona pozytywnie.
2) 129V/PZN/09 - prośba złożona przez Polski Związek Niewidomych o zmianę miejsca wyjazdu. Prośbę rozpatrzono pozytywnie.
 
 
4. Wolne wnioski: brak
 
5. W części posiedzenia komisji dotyczącej likwidacji barier architektonicznych uczestniczyła  Kierownik PCPR- p. Joanna Hanczewska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (5 czerwca 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (8 czerwca 2009, 12:53:51)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:29:39)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1549