Protokół z posiedzenia komisji z dnia 18.06.2009r


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi


 
1. W dniu 18.06.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
* Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
* Hanna Zielińska- członek komisji
* Ewa Nadolna- członek komisji
* Anna Toby- członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 05.06.-18.06.2009 r. na poszczególne zadania:


* Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęły 4 wnioski)
1.398/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
2. 399/09- dziecko, wniosek rozpatrzono pozytywnie
3. 400/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
4. 401/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
*Sprzęt rehabilitacyjny (wpłynęły 2 wnioski)
1. 291/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowy
316/09- wniosek został rozpatrzony negatywnie

* Przedmioty ortopedyczne (wpłynęły
33 wnioski)
1) 290/09- wniosek rozpatrzono negatywnie
2) 292/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3) 293/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4) 294/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
5) 295/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6) 296/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
7) 297/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
8) 298/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
9) 299/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10) 300/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych (proteza)
11) 301/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12) 302/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13) 303/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14) 304/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
15) 305/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
16) 306/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
17) 307/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
18) 308/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
19) 309/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
20) 310/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
21) 311/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
22) 312/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
23) 313/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
24) 314/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
25) 315/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
26) 317/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
27) 318/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
28) 319/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
29) 320/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
30) 321/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
31) 322/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
32) 323/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
33) 324/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie


* Likwidacji barier architektonicznych (wpłynęły 3 wnioski)
1) 77/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu
braku środków finansowych
2) 79/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
3) 80/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych


* Sport, kultura, rekreacja i turystyka
1. 13/09- prośba o zmianę przeznaczenia kwoty na inne zadanie- rozpatrzono pozytywnie.
4. Wolne wnioski: brak.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (22 czerwca 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (23 czerwca 2009, 09:29:49)

Ostatnia zmiana: Ewa Nadolna (23 czerwca 2009, 09:36:57)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1522