Protokół z dnia 30.06.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 30.06.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
· Hanna Zielińska - członek komisji
· Ewa Nadolna - członek komisji
· Anna Toby - członek komisji
· Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 19.06.-26.06.2009 r. na poszczególne zadania:
·Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 wniosek)
1) 296/09- dnia 26.06.09 r. wpłynęła rezygnacja (dziecko)- dofinansowanie zostało cofnię
2) 410/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie (DZIECKO).
 
· Likwidacji barier architektonicznych (wpłynęły 3 wnioski)
1) 82/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
2) 83/09- rozpatrzono negatywnie
3) 84/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków.
 
· Likwidacja barier technicznych (wpłynął 1 wniosek)
1) 83/09- rozpatrzono negatywnie.
 
· Likwidacja barier w komunikowaniu (wpłynął 1 wniosek)
 1) 85/ 09- Wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków.
 
 
4. W posiedzeniu komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
 
5. Wolne wnioski: brak.
 
                                                                                     

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (30 czerwca 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (30 czerwca 2009, 14:58:25)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: Ewa Nadolna (30 czerwca 2009, 15:07:19)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2128