Protokół z posiedzenia komisji z dnia 14.07.2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 14.07.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
· Hanna Zielinska - członek komisji
· Ewa Nadolna - członek komisji
· Anna Toby - członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 27.06.-14.07.2009 r. na poszczególne zadania:
·Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęły 2 wnioski)
1) 411/09- dnia wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
2) 412/09- dnia wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
 
· Likwidacji barier architektonicznych (wpłynęły 4 wnioski)
1) 81/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
2) 86/09- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca zostanie poinformowany o dacie przeprowadzenia wizji lokalnej
3) 87/09- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca zostanie poinformowany o dacie przeprowadzenia wizji lokalnej
4) 88/09- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca zostanie poinformowany o dacie przeprowadzenia wizji lokalnej
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęły 43 wnioski)
1) 325/ 09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
2) 326/09 - wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
3) 327/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
4) 328/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
5) 329/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
6) 330/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
7) 332/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
8) 333/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
9) 334/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
10) 335/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
11) 336/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
12) 337/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
13) 338/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
14) 339/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
15) 340/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
16) 341/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
17) 342/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
18) 343/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
19) 344/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
20) 345/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
21) 346/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
22) 347/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
23) 348/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
24) 349/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
25) 350/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
26) 351/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
27) 352/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
28) 353/09- wnioskodawca poproszony został o uzupełnienie wniosku
29) 354/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
30) 355/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
31) 356/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
32) 357/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
33) 358/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
34) 359/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
35) 360/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
36) 361/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
37) 362/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
38) 363/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
39) 364/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
40) 365/09- wnioskodawca został poproszony o uzupełnienie wniosku
41) 366/09- wnioskodawca został poproszony o uzupełnienie wniosku
42) 367/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
43) 368/09- wniosek spełnia wymogi formalno, rozpatrzono pozytywnie
 
4. Wolne wnioski:
W związku z przesunięciem środków finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym na zadanie dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze , na komisji rozpatrywano również wnioski, które wpłynęły od 19-30.06, a nie były rozpatrywane na komisji w dniu 30.06
 
                                                                                    
                                                                       

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (15 lipca 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (16 lipca 2009, 09:05:31)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1831