Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 23.07.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
· Ewa Nadolna - członek komisji
· Anna Toby - członek komisji
· Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 15.07.-23.07.2009 r. na poszczególne zadania:
·Turnusy rehabilitacyjne (2 wnioski)
1) 345/09- wniosek spełnia wymogi formalne.
2) 346/09- wniosek spełnia wymogi formalne.
 
· Likwidacji barier architektonicznych (wpłynęły 4 wnioski)
1) 86/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków,
2) 87/09- rozpatrzono negatywnie,
3) 88/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków,
4) 89/09- wnioskodawca zostanie poinformowany o dacie przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 6 wniosków)
1) 369/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
2) 370/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
3) 371/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
4) 372/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
5) 373/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
6) 374/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
 
4. Wolne wnioski: brak.

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (23 lipca 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (23 lipca 2009, 12:00:21)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2299