Protokół z posiedzenia komisji z dnia 31.07.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 31.07.2009 r.


 
1. W dniu 31.07.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

·        Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
·        Ewa Nadolna - członek komisji
·        Anna Toby - członek komisji
·        Anna Liegmann – członek komisji; Hanna Zielinska - członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od  24.07.-31.07.2009 r. na poszczególne zadania:
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 10 wniosków)
1) 375/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2)  376/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
3)  377/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków ,
4) 378/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
5) 379/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
6) 380/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków ,
7) 381/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
8) 382/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
9) 383/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
10) 384/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
 
4. Wolne wnioski: brak.

 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (3 sierpnia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (3 sierpnia 2009, 14:51:36)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1897