Protokół z posiedzenia komisji z dnia 07.08.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.08.2009 r.

1. W dniu 07.08.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
·  Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
·  Ewa Nadolna - członek komisji
·  Anna Toby - członek komisji
·  Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:

- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 03.08.-06.08.2009 r. na poszczególne zadania:
·Sprzęt rehabilitacyjny (2 wnioski)
1) 390/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków,
2) 392/09- ( DZIECKO) wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie.
 
· Likwidacji barier architektonicznych (wpłynęły 3 wnioski)
1) 89/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków,
2) 90/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków,
3) 91/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków.
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 8 wniosków)
1) 385/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2) 386/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
3) 387/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
4) 388/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
5) 389/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
6) 390/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
7) 391/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
8) 393/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
 
 
4. W posiedzeniu komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
 
5. Wolne wnioski: na Komisji były rozpatrywane jeszcze raz wszystkie wnioski złożone od początku roku na likwidację barier architektonicznych, z których wybrano 5 do ponownej analizy:
 
1) 8/09- Pani nie porusza się samodzielnie, jedynie przy pomocy balkoniku lub na wózku, składała wniosek o dostosowanie łazienki,
2) 30/09- Pani poruszająca się na wózku inwalidzkim, wnioskowała o wykonanie łazienki,
3) 42/09- Pani nie porusza się samodzielnie, jedynie przy pomocy osób drugich, wnioskowała o dostosowanie łazienki,
4) 79/09- Pani leżąca przez większą część dnia, nie poruszająca się samodzielnie, wymaga pomocy osób trzecich, wnioskowała o przerobienie łazienki i wykonanie podjazdu,
5) 88/09- dziecko w wieku 5 lat z niedowładem kończyn dolnych, nie porusza się samodzielnie tylko przy pomocy osób drugich lub jest noszone na rękach, wnioskuje się o przerobienie łazienki i ogrzewania w niej.
 
Komisja po przeanalizowaniu wniosków uznała za zasadne przyznać dofinansowanie do wniosku 88/09 (dziecko).

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (7 sierpnia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (10 sierpnia 2009, 08:28:30)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:32:12)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1629