Protokół z posiedzenia komisji z dnia 17.08.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


 
1. W dniu 18.08.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
·  Ewa Nadolna - członek komisji
·  Hanna Zielinska - członek komisji
·  Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 07.08.-17.08.2009 r. na poszczególne zadania:
·Sprzęt rehabilitacyjny (1 wniosek)
1) 401/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków,
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 16 wniosków)
1) 394/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2) 395/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
3) 396/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
4) 397/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
5) 398/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
6) 399/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
7) 400/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
8) 402/09-wniosek zawiera braki formalne, poproszono o uzupełnienie braków
9) 403/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10) 404/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
11) 405/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12) 406/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13) 407/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14) 408/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
15) 409/09-wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
16) 410/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
4. Wolne wnioski: brak

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (18 sierpnia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (24 sierpnia 2009, 07:54:33)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:30:16)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1592