Protokół z posiedzenia komisji z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 


1. W dniu 28.08.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
Hanna Zielińska - członek komisji
Ewa Nadolna - członek komisji
Anna Toby - członek komisji
Anna Liegmann- członek komisji  


2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 18.08.-28.08.2009 r. na poszczególne zadania:
· Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 wniosek)
1) 413/09-( DZIECKO) wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 15 wniosków):

1) 411/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
2) 412/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
3) 413/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
4) 414/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
5) 415/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie
z powodu braku środków finansowych 
6) 416/09- wniosek spełnia wymogi formalne,
rozpatrzomo pozytywnie                                  
7) 417/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
8) 418/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
9) 419/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie                                                                                                          
 10) 420/09- - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie    
11) 421/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych 
12) 422/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
13) 424/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
14) 425/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
15) 426/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
    
· Likwidacji barier architektonicznych
1) 92/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych.
2) 93/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
3) 39/09- zostanie wysłane pismo o przeprowadzeniu ponownej wizji lokalnej
 
· Sprzęt rehabilitacyjny (1 wniosek)
1) 423/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych
 
4. Wolne wnioski:
- Komisja rozważa możliwość zmiany regulaminów wewnętrznych oraz  druków wniosków przyznawania dofinansowań z PFRON
- Otrzymano pismo od Rzecznika Praw Dziecka w sprawie wniosku na likwidację barier architektonicznych. Komisja dokona ponownej wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 
5. W posiedzeniu Komisji uczestniczyłą Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (31 sierpnia 2009, 07:42:51)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1903