Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 


1. W dniu 09.09.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Hanna Zielinska - członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Liegmann - członek komisji  


2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania;
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009;
- ocenę zasadności wniosków;
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy;
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON.
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 01.09.-09.09.2009 r. na poszczególne zadania:
- Sprzęt rehabilitacyjny (wpłynął 1 wniosek)

1) 442/09- postanowiono przeprowadzić wizję lokalną z uwagi na wysoki koszt wnioskowanego sprzętu.
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 15 wniosków)
1) 430/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzomo pozytywnie
2) 431/09 – wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych. Wnioskodawcy zostanie przekazana informacja, że po otrzymaniu dodatkowych środków finansnowych na realizację zadań z PFRON, wniosek zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejności;
3) 432/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
4) 433/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
5) 434/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
6) 435/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
7) 436/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
8) 437/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
9) 438/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
10) 439/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
11) 440/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
12) 441/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
13) 443/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
14) 444/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych;
15) 445/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie.
 
- Likwidacji barier architektonicznych (wpłynęły 2 wnioski)
1) 94/09- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca zostanie poinformowany
o dacie przeprowadzenia wizji lokalnej;
2) 95/09- wniosek spełnia wymogi formalne, wnioskodawca zostanie poinformowany
o dacie przeprowadzenia wizji lokalnej. 
 
4. Wolne wnioski: brak.

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (9 września 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (9 września 2009, 13:35:26)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169