Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 28.09.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


 
1. W dniu 28.09.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
·         Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
·         Hanna Zielińska - członek komisji
·         Ewa Nadolna - członek komisji
·         Anna Toby - członek komisji
·         Anna Liegmann- członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 10.09.-28.09.2009 r. na poszczególne zadania:
· Turnusy rehabilitacyjne (wpłynął 1 wniosek)
1) 414/09- (DZIECKO) wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie.
 
· Likwidacji barier architektonicznych (wpłynęły 2 wnioski)
1) 94/09- przeprowadzono wizję lokalną-wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
2) 95/09- przeprowadzono wizję lokalną-wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
 
 
·  Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 25 wnioskówi)
1) 446/ 09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2) 447/09 - wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3) 449/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4) 450/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
5) 451/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
6) 452/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
7) 453/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
8) 454/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
9) 455/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10) 456/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
11) 457/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12) 458/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13) 459/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14) 460/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
15) 461/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
16) 462/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
17) 463/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
18) 464/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
19) 465/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
20) 466/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
21) 467/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
22) 468/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
23) 469/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
24) 470/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
25) 472/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
· Sprzęt rehabilitacyjny ( wpłynęły 2 wnioski)
1)448/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
2)471/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
·  Likwidacja barier w komunikowaniu się ( wpłynął 1 wniosek)
1) 96/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
 
 
 
4. Wolne wnioski:
Członkowie komisji do dnia 16 października przeanalizują aktualne regulaminy i wnioski na poszczególne zadania dofinansowań z PFRON celem naniesienia dodatkowych uwag i zmian.

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (28 września 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (30 września 2009, 13:04:17)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2010