Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13.10.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


1. W dniu 13.10.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
· Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
· Hanna Zielińska - członek komisji
· Ewa Nadolna - członek komisji
· Anna Toby - członek komisji
· Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 29.09.-12.10.2009 r. na poszczególne zadania:
· Sprzęt rehabilitacyjny (wpłynęły 2 wnioski)
1) 442/09- wnioskodawca uzupełnił wniosek o opinię rehabilitanta i oświadczenie
o indywidualnym nauczaniu. Wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków;
2) 481/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
3) 493/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 26 wniosków)
1) 473/09- wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie wyjaśnienia;
2) 474/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
3) 475/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
4) 476/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
5) 477/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
6) 478/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
7) 479/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
8) 480/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
9) 482/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
10) 483/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
11) 484/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
12) 485/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
13) 486/09- komisja postanowiła zasięgnąć opinii prawnika w sprawie podpisu wniosku;
14) 487/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
15) 488/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
16) 489/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
17) 490/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
18) 491/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
19) 492/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
20) 494/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
21) 495/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
22) 496/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
23) 497/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
24) 498/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
25) 499/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
26) 500/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
 
 
4. W posiedzeniu komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
 
5. Wolne wnioski:
1. Komisja przesunęła termin analizy aktualnych regulaminów i wniosków na poszczególne zadania dofinansowań z PFRON celem naniesienia dodatkowych uwag i zmian do końca października 2009 r.
2. W związku z tym, iż wnioskodawcy realizujący umowy zawarte na likwidację barier architektonicznych wykonali zadanie w wartości mniejszej niż w zawartej umowie wystąpiła wolna kwota. Decyzją Komisji kwota ta zabezpieczy wniosek nr 29/09  na likwidację barier w komunikowaniu się.
                                                                                      
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (13 października 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (15 października 2009, 11:35:11)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1897