Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.10.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 


1. W dniu 28.10.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
·         Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
·         Hanna Zielińska - członek komisji
·         Ewa Nadolna - członek komisji
·         Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 12.10.-27.10.2009 r. na poszczególne zadania:
· Sprzęt rehabilitacyjny (1 wniosek)
1) 516/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 30 wniosków)
1) 501/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
2) 473/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
3) 502/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
4) 503/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
5) 504/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
6) 505/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
7) 506/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
8) 507/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
9) 508/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
10) 509/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
11) 510/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
12) 511/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
13) 512/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
14) 513/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
15) 514/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
16) 515/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
17) 517/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków
18) 518/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
19) 519/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
20) 520/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
21) 521/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
22) 522/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
23) 523/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
24) 524/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
25) 525- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
26) 526- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
27) 527 wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
28) 528- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
29) 529- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
30) 530- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatzrono pozytywnie;
 
Likwidacja barieri w komunikowaniu się:
1) 97/09 – poproszono o uzupełnienie braków we wniosku
2) 29/09 – wniosek ropatrzony pozytywnie, wnioskodawca zostanie poinformowany o dniu podpisania umowy
 
Sport, kultura, rekreacja  i turystyka:
1) wpłynęło 10 wniosków od jednego Stowarzyszenia – wnisoki zostaną zarejestrowane
 
5. Wolne wnioski:
1) Komisja przesunęła termin analizy aktualnych regulaminów i wniosków na poszczególne zadania dofinansowań z PFRON celem naniesienia dodatkowych uwag i zmian do końca października 2009 r.

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (2 listopada 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (3 listopada 2009, 15:07:53)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2014