Protokół z posiedzenia komisji z dnia 16.11.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


 
1. W dniu 16.11.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
·         Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
·         Hanna Zielińska - członek komisji
·         Ewa Nadolna - członek komisji
·         Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 28.10.-13.112009 r. na poszczególne zadania:
· Sprzęt rehabilitacyjny
1)      536/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 30 wniosków)
1) 531/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
2) 532/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
3) 533/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
4) 534/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
5) 535/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
6) 537/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
7) 538/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
8) 539/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
9) 540/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
10) 541/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
11)  542/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
12)  543/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
13)  544/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
14)  545/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
15)  546/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
16)  547/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
17)  548/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
18)  549/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
19)  550/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
20)  551/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
21)  552/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
22)  553/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
23)  554/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
24)  555/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
25)  556/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
26)  557/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
27)  558/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
28)  559/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;


4. W posiedzeniu komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.
 
5. Wolne wnioski:
Ze względu na fakt otrzymania dodatkowych środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, Komisja przydzieliła dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego następującym wnioskodawcą: wnioski nr. 191/09, 536/09, 136/09, 291/09, 390/09, 471/09, 516/09, 423/09. Komisja brała pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz schorzenia wnioskodawcy.       

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (16 listopada 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (24 listopada 2009, 14:13:08)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:28:34)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1531