Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.11.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.11.2009 r.


1. W dniu 27.11.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Hanna Zielińska - członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Liegmann – członek komisji
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 16.11.-26.112009 r. na poszczególne zadania:
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęły 23 wnioski)
1) 560/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
2) 561/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
3) 562/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
4) 563/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
5) 564/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
6) 565/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
7) 566/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
8) 567/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
9) 568/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
10) 569/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
11) 570/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
12) 571/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
13) 572/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
14) 573/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
15) 574/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
16) 575/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
17) 576/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
18) 577/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
19) 578/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
20) 579/09- wniosek nie spełnia wymogów formalnych, rozpatrzono negatywnie;
21) 580/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
22) 581/09- poproszono o uzupełnienie braków we wniosku;
23) 582/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
- Likwidacja barier w komunikowaniu się:
1) 97/09 – wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków.
- Sport, kultura, rekreacja i turystyka (wpłynęło 11 wniosków):
1) 11/09 - wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
2) 12/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
3) 13/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
4) 14/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
5) 15/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
6) 16/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
7) 17/09 - wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
8) 18/09 - wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
9) 19/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
10) 20/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;
11) 21/09 - wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

4. W posiedzeniu komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (27 listopada 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (30 listopada 2009, 17:22:52)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:27:53)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1536