Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.12.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


 
1. W dniu 07.12.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
·  Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
·  Hanna Zielińska - członek komisji
·  Ewa Nadolna - członek komisji
·  Anna Toby - członek komisji
·  Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 27.11.-07.12.2009 r. na poszczególne zadania:
· Sport, kultura i rekreacja (wpłynęło 7 wniosków)
1) 22/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,
2) 23/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,
3) 24/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,
4) 25/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,
5) 26/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,
6) 27/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,
7) 28/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku.
 
· Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 31 wniosków)
1) 580/09- uzupełniono braki we wniosku, rozpatrzono pozytywnie;
2) 583/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
3) 584/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
4) 585/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
5) 586/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
6) 587/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
7) 588/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
8) 589/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
9) 590/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
10) 591/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
11) 592/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
12) 593/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
13) 594/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
14) 595/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
15) 596/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
16) 597/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
17) 598/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
18) 599/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
19) 600/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
20) 601/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
21) 602/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
22) 603/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
23) 604/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
24) 605/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
25) 606/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
26) 607/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
27) 608/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
28) 609/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
29) 610/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
30) 611/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
31) 612/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
 
 
 
4. Wolne wnioski: brak.
                                                                                      
 
                                                                          

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (7 grudnia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (17 grudnia 2009, 19:13:24)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:27:20)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1476