Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.12.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


 
1. W dniu 15.12.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
·         Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
·         Hanna Zielińska - członek komisji
·         Ewa Nadolna - członek komisji
·         Anna Liegmann – członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 08.12.-15.12.2009 r. na poszczególne zadania:
 
· Przedmioty ortopedyczne
1) 613/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
2) 614/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
3) 615/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
4) 616/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
5) 618/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
6) 619/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;
7) 617/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
8) 620/09 - wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
9) 621/09 - wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
10) 622/09 - wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
11) 623/09 - wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
12) 624/09 - wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
13) 625/09 - wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
14) 626/09 - wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
15) 627/09 -   wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie
 
4. Wolne wnioski:
Komisja ustaliła, że wszystkie składane wnioski na przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze  od dnia 08.12.2009 r. zostaną zarejestrowane ale z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PFRON na rok 2009 będą rozpatrywane negatywnie. Komisja ustaliła również, iż z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PFRON nie będzie się zbierała a pracownik merytoryczny za w/w zadania będzie odsyłał składane faktury wraz z wnioskiem z prośbą o przedłożenie faktur za zakupione środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne z początkiem nowego roku tj. 2010 wraz z stosownym (nowym) wnioskiem i wymaganymi załącznikami do wniosku obowiązującymi w nowym roku.
 
 
                                                                             

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (15 grudnia 2009)
Opublikował: Ewa Nadolna (24 grudnia 2009, 12:29:44)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:24:25)
Zmieniono: zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1533