Protokół z powsiedzenia komisji do spraw rozpatrywania wniosków z dnia 15.01.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 15.01.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
·         Hanna Zielińska - członek komisji
·         Ewa Nadolna - członek komisji
·         Anna Toby - członek komisji
·         Anna Liegmann- członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
- osoby, które złożyły wnioski na turnus rehabilitacyjny a otrzymały dofinansowanie w roku ubiegłym w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. Dz. U. 230 poz. 1694 tj. „ Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie[...] uwzględnia się na korzyść Wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 04.01.-14.01.2010 r. na poszczególne zadania:
 
* Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęło 270  wniosków).
Komisja rozpatrzyła wszystkie wnioski pod względem formalnym:
-         pozytywnie na dzień dzisiejszy postanowiła rozpatrzeć tylko 15 wniosków- biorąc pod uwagę posiadanie stopnia znacznego i umiarkowanego, fakt iż osoby te nigdy jeszcze nie korzystały z dofinansowania do  turnusu oraz kolejność wpływu do PCPR;
-         29 osobom odmówiono negatywnie z powodu korzystania z dofinansowania w ubiegłym roku,
-         pozostali wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010.
1)      wnioski 01/10- 05/10-wszyscy wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
2)      06/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
3)      07/10- 11/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
4)      12/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
5)      13/10 i 14/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
6)      15/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie.
7)      16/10- 20/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
8)      21/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
9)      22/10 i 23/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
10)  24/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
11)  25/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
12)  26/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
13)  27/10-29/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
14)  30/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
15)  31/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
16)  32/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
17)  33/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
18)  34/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
19)  35/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
20)  36/10 i 37/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
21)  38/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
22)  39/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
23)  40/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
24)  41/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
25)  42/10-wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
26)  43/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
27)  44/10 i 45/10-  wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
28)  46/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
29)  47/10- 51/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
30)  52/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
31)  54/10- 58/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
32)  59/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
33)  60/10 i 61/10-  wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
34)  62/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
35)  63/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
36)  64/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
37)  65/10- 67/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
38)  68/10- 71/10-  wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
39)  72/10- 74/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
40)  75/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
41)  76/10- 78/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
42)  79/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
43)  80/10- 82/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
44)  83/10 i 84/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie,
45)  85/10 i 86/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
46)  87/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
47)  88/10- 105/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
48)  106/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
49)  107/10- 134/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
50)  135/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
51)  136/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
52)  137/09- wnioskodawca otrzyma pismo  z prośbą o uzupełnienie braków, informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
53)  138/10- 150/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
54)  151/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
55)  152/10- 168/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
56)  169/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
57)  170/10- 174/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
58)  175/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
59)  176/10- wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
60)  177/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
61)  178/10- 186/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
62)  187/10- 190/10-  wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
63)  191/10 i 192/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
64)  193/10 i 194/10- wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
65)  195/10- 208/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
66)  209/10 i 210/10- wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
67)  211/10- 250/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
68)  251/10- 253/10- wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
69)  254/10- 263/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010,
70)  264/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w ubiegłym roku,
71)  265/10- 271/10- wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 201
 
* Likwidacji barier architektonicznych (wpłynęło 13 wniosków)- wszyscy wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
1)      01/10
2)      02/10
3)      03/10
4)      04/10
5)      05/10
6)      06/10
7)      07/10
8)      08/10
9)      10/10
10)  11/10
11)  12/10
12)  13/10
13)  14/10
 
* Przedmioty ortopedyczne (wpłynęły 33 wnioski)- wszyscy wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010.
1)      01/10
2)      02/10
3)      05/10
4)      06/10
5)      07/10
6)      09/10
7)      10/10
8)      11/10
9)      12/10
10)  13/10
11)  16/10
12)  17/10
13)  18/10
14)  19/10
15)  20/10
16)  21/10
17)  22/10
18)  23/10
19)  24/10
20)  25/10
21)  26/10
22)  27/10
23)  28/10
24)  29/10
25)  30/10
26)  31/10- dodatkowa informacja o uzupełnienie braków we wniosku,
27)  32/10
28)  33/10
29)  34/10
30)  35/10
31)  36/10
32)  37/10
33)  38/10
 
* Sprzęt rehabilitacyjny ( wpłynęło 5 wniosków)- wszyscy wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010.
 
1)      03/10
2)      04/10
3)      08/10
4)      14/10
5)      15/10
 
* Przedmioty techniczne (wpłynęły 2 wnioski) wszyscy wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010.
 
1)      09/10
2)      15/10
 
* Likwidacja barier w komunikowaniu się (wpłynął 1 wniosek)
1) 01/10-  pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010.
 
4. Wolne wnioski:
1. W posiedzeniu komisji brała udział Kierownik PCPR- p. Joanna Hanczewska.         
2. Jeden z członków komisji na czas rozpatrywania wniosku na turnus rehabilitacyjny został wyłączony ze względu na to, iż wniosek złożył członek rodziny.
3. Komisja postanowiła powołać do uczestnictwa w obradach komisji, na których będą rozpatrywane wnioski na zadanie: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych osobę wyznaczoną przez Starostę na podst.&7, pkt.2 "W uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika PCPR Starosta może wyznaczyć osobę będącą pracownikiem Starostwa do uczestnictwa w obradach komisji".
 
  

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (15 stycznia 2010)
Opublikował: Ewa Nadolna (18 stycznia 2010, 19:57:55)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:26:18)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1571