Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 05.02.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 
1. W dniu 05.02.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Hanna Zielińska - członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Toby - członek komisji.
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
- osoby, które złożyły wnioski na turnus rehabilitacyjny a otrzymały dofinansowanie w roku ubiegłym w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. Dz. U. 230 poz. 1694 tj. „ Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie[...] uwzględnia się na korzyść Wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 15.01.-04.02.2009 r. na poszczególne zadania:
- Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęło 75  wniosków)
1)      272/10- wniosek spełnia wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz o odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r..
2)      273/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w roku ubiegłym
3)      274/10- wniosek spełnia wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- . po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r..
4)      275/10- (dziecko)- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
5)      276/10- 280/10- wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r..
6)      281/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w roku ubiegłym
7)      282/10-286/10- wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
8)      287/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w roku ubiegłym
9)      288/10- 299/10-  wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r..
10)  300/10-( dziecko)- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzony pozytywnie.
11)  301/10- 303/10- wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
12)  304/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13)  305/10- 306/10- wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
14)  307/10- zostanie wysłana informacja o zarejestrowaniu i uzupełnieniu wniosku
15)  308/10- 325/10- wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
16)  326/10- zostanie wysłana informacja o zarejestrowaniu i uzupełnieniu wniosku
17)  327/10- wniosek spełnia wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz o odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
18)  328/10- zostanie wysłana informacja o zarejestrowaniu i uzupełnieniu wniosku
19)  329/10- 331/10- wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
20)  332/10- rozpatrzono negatywnie z uwagi na korzystanie z dofinansowania do turnusu w roku ubiegłym
21)  333/10-(dziecko) wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie.
22)  334/10- 341/10-  wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
23)  342/10- (dziecko)- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
24)  343//10- 346/10- wnioski spełniają wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz o odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
Komisja postanowiła w pierwszej kolejności przyznać dofinansowanie do turnusów dla dzieci dlatego rozpatrywała ponownie wszystkie wnioski złożone od początku roku. Wnioski:
1)      44/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2)      72/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3)      101/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4)      110/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
5)      130/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6)      133/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
7)      166/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
8)      167/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
9)      172/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10)  173/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
11)  179/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12)  185/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13)  216/10- 245/10- wnioski spełniają wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14)  257/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
15)  258/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
16)  259/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
17)  300/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
18)  333/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
19)  342/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
- Likwidacji barier architektonicznych i technicznych (wpłynęło 11 wniosków)- wszyscy wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010
1)      16/10
2)      17/10
3)      18/10
4)      19/10
5)      20/10
6)      21/10
7)      22/10
8)      23/10
9)      24/10
10)  25/10
11)  26/10
 
 
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 29 wniosków)- komisja rozpatrywała wnioski złożone od początku roku:
1)      01/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2)      02/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3)      05/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4)      06/10- uzupełniono braki, rozpatrzono pozytywnie
5)      07/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6)      09/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
7)      10/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
8)      11/10-  wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
9)      12/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10)  13/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
11)  16/10-  wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12)  17/10-  wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13)  18/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14)  20/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
15)  21/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
16)  22/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
17)  23/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
18)  24/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
19)  25/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
20)  26/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
21)  27/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
22)  28/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
23)  29/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
24)  30/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
25)  31/10- uzupełniono braki, rozpatrzono pozytywnie
26)  32/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
27)  33/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
28)  34/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
29)  35/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
30)  36/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
31)  37/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
32)  38/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
33)  39/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
34)  40/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
35)  41/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
36)  43/10- wniosek spełnia wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz o odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
37)  44/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
38)  45/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
39)  46/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
40)  47/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
41)  48/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
42)  49/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
43)  50/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
44)  51/10- zarejestrowano pod tym nr uzupełnienie braków do wniosku nr 6.
45)  52/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
46)  53/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
47)  54/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
48)  55/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
49)  56/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
50)  57/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
51)  58/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
52)  59/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
53)  60/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
54)  61/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
55)  63/10-  wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
56)  64/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
57)  66/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
58)  67/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
59)  68/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
60)  69/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
61)  70/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
62)  71/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
- Sprzęt rehabilitacyjny ( wpłynęły 3 nowe wnioski):
 
1)      03/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2)      04/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3)      08/10- wnioskodawca otrzyma pismo o uzupełnienie braków
4)      15/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
5)      42/10- nie spełnia wymogów formalnych, rozpatrzono negatywnie
6)      62/10- wysłane zostanie pismo o zarejestrowaniu i uzupełnieniu braków
7)      65/10- wniosek spełnia wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz o odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
 
- Likwidacja barier w komunikowaniu się- wpłynęły 4 nowe wnioski):
1) 01/10- wnioskodawca otrzyma pismo z prośbą o uzupełnienie w celu możliwości dogłębnego rozpatrzenia wniosku
2) 02/10- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku i uzupełnieniu braków
3) 03/10- - wniosek spełnia wymogi formalne, wysłana zostanie informacja o zarejestrowaniu wniosku oraz o odpowiedzi w późniejszym terminie- po uzyskaniu dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
4) 04/10- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku i uzupełnienie
5) 05/10- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku i uzupełnienie
 
 
4. Wolne wnioski:
1. Jeden z członków komisji na czas rozpatrywania wniosku na sprzęt rehabilitacyjny został wyłączony ze względu na to, iż wniosek złożył członek rodziny.
2. Komisja postanowiła rozpatrzyć pozytywnie w pierwszej kolejności wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych  dla dzieci. Reszta wniosków rozpatrywana będzie po uzyskaniu  dokładnych informacji o wysokości otrzymanych środków PFRON przez powiat tucholski na 2010r.
3. W dniu 27.01.2010 r. wpłynęły 2 odwołania:
a) 1 odwołanie na likwidację barier architektonicznych- wniosek 3/10
b) 1 odwołanie na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych- wniosek 68/10
Komisja jeszcze raz przeanalizowała wnioski i postanowiła podtrzymać swoje stanowisko.
Wnioskodawcy otrzymają odpowiedź.
 
 
        
                                                                                  

  

metryczka


Wytworzył: Ewa Nadolna (8 lutego 2010)
Opublikował: Ewa Nadolna (9 lutego 2010, 08:16:12)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: Ewa Nadolna (10 lutego 2010, 10:47:32)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1918