Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05.03.2010 r.


Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05.03.2010 r.
 
1. W dniu 05.03.2010 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
- Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji
- Hanna Zielińska - członek komisji
- Ewa Nadolna - członek komisji
- Anna Toby - członek komisji.
- Anna Liegmann- członek komisji
 
2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:
- ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania
- wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2010
- ocenę zasadności wniosków
- wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy
- częstotliwość korzystania ze środków PFRON
- osoby, które złożyły wnioski na turnus rehabilitacyjny a otrzymały dofinansowanie w roku ubiegłym w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. Dz. U. 230 poz. 1694 tj. „ Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie[...] uwzględnia się na korzyść Wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”
 
3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 24.02.-04.03.20010 r. na poszczególne zadania:
- Turnusy rehabilitacyjne (wpłynęło 8 nowych wniosków)
1) 375/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
2) 376/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
3) 377/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
4) 378/10- wniosek spełnia wymogi formalne, Komisja postanowiła udać się do wnioskodawcy w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
5) 379/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
6) 380/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
7) 3381/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
8) 382/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków na to zadanie w roku 2010
Rozpatrywano również ponownie wnioski złożone od początku roku osób, które posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności:
9) 114/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10) 119/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
11) 124/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12) 129/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13) 149/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14) 163/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
15) 184/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
16) 195/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
17) 205/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
18) 274/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
19) 283/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
20) 286/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
21) 349/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
22) 352/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
- Likwidacji barier architektonicznych i technicznych (wpłynęły 3 wnioski)- wszyscy wnioskodawcy otrzymają pismo z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz odpowiedzi w późniejszym terminie, po ustaleniu dokładnego terminu możliwości wyjazdu na wizję lokalną
1) 49/10
2) 50/10
3) 51/10
- Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 13 nowych wniosków):
1) 94/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
2) 95/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
3) 96/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
4) 97/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
5) 98/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
6) 99/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
7) 100/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
8) 101/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
9) 103/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
10) 104/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
11) 105/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
12) 107/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
13) 108/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
14) 109/10- prośba o opinię prawną
15) 110/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
16) 111/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
17) 112/10- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu i uzupełnieniu braków
18) 113/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie
 
- Sprzęt rehabilitacyjny ( wpłynęły 2 nowe wnioski):
 
1) 102/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych.
2) 106/10- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu ograniczonych środków finansowych.
 
 
4. Wolne wnioski: brak.
5. W Komisji uczestniczyła Kierownik PCPR- Pani Joanna Hanczewska.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (5 marca 2010)
Opublikował: Alina Kowalska (8 marca 2010, 12:06:04)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (7 stycznia 2011, 11:25:37)
Zmieniono: zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1343